Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 3 VT-18

Skapad 2018-04-16 14:31 i Fageredsskolan Falkenberg
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
Vi går vidare och riktar in oss på det sista mot målen i svenska för årskurs 3 gällande läsa, lyssna, skriva och tala.

Innehåll

Vi 
.  

Innehåll

Bedömning - vad och hur

 

Jag bedömer din förmåga att visa hur du:

 

- läser med flyt, 

- förstår texterna du läser/lyssnar till och hur du samtalar/skriver om dem,  

- skriver meningar med stora och små bokstäver på rätt plats, rätt skiljetecken och en läslig handstil, 

- skriver beskrivande och förklarande faktatexter med tydlig struktur, 

 

 

Jag bedömer när du arbetar i klassrummet med dina uppgifter. 

Vi ser också hur ditt läsflyt ökar när du läser i H4 på hösten och på våren. 

VI mäter av målen i år 3 med nationella prov. 

 

 

Undervisning och arbetsformer

 

 

Vi tränar genom att:

 

- läsa på olika sätt; enskilt i småböcker till exempel, läsläxa i geografi, parläsning och textsamtal i grupp,

- lyssna på högläsning och samtalar om det vi har läst; återberätta och tolkar handlingen, (läsförståelse)

- (läsförståelse) läsa på egen hand och lyssna till enkla texter högt eller tyst där du efteråt visar att du förstår genom att svara på frågor i fullständiga meningar, återberätta muntligt eller skriftligt, sökläsa i en text efter information och att läsa mellan raderna. 

- ordkunskap/ordförråd; synonymer och ordlista samt beskriva och förklara ord,

- skriva texter för hand och på ipad, 

- planera beskrivande och förklarande texter med tankekartor eller stödord,

- skriva beskrivande och förklarande texter med tydlig struktur, främst utifrån våra NO-teman, 

- fokus på stavning; i våra texter och träning i korsord, på elevspel etc,

- bearbetar våra texter i hur innehållet förklaras, fullständiga meningar, stavning etc. Detta gör vi på egen hand och tillsammans med en vuxen.

- kamratrespons på våra texter.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: