👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2018-04-16 14:49 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde om forntiden från de första människorna fram till bondestenåldern.
Grundskola 2 Historia Bild Svenska SO (år 1-3)

 Hur levde människorna under forntiden? Hur var det under istiden? Fanns det människor och djur i Sverige då? Du kommer att få upptäcka livet på stenåldern. Vilka var de första människorna i Sverige, hur levde människorna, vad levde de av och hur var deras liv?

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du:

 • kan ge exempel på hur människor levt under jägar och bondestenåldern
 • förstå olika tidsbegrepp samt läsa av en tidslinje
 • kan ge exempel hur man kan se spår av forntiden i naturen

Innehåll

 

 • Istiden
 • Spår av istiden som går att se i vår natur
 • Stenåldern - hur människor levde under denna tidperiod

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta så här:

 • ha genomgångar i helklass
 • se på bildspel/ film
 • läsa och bearbeta faktatexter
 • skriva faktatexter utifrån olika modeller
 • diskussioner och arbetsuppgifter i små grupper 

 

 

Redovisning

Du kommer att få visa vad du kan genom att kontinuerligt under arbetsområdet:

 • skriva egna faktatexter
 • svara på frågor skriftligt och muntligt
 • delta i diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

Hi Sv Bl SO
Bedömningen gäller förmågan att beskriva samt att använda tidsbegrepp

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
SO
Förmågan att beskriva delar av människan tidiga historia:
 • SO   3
Du kan - med hjälp -namnge de olika tidsåldrarna och berätta kortfattat om hur människor levde då.
Du kan - på ett enkelt sätt - namnge de olika tidsåldrarna och berätta om hur människor levde då .
Du kan - på ett utförligt sätt - namnge de olika tidsåldrarna och berätta om hur människor levde då
SO
Förmåga att beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen:
 • SO   3
Du kan - med hjälp - beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen.
Du kan - på ett enkelt sätt - beskriva ur man kan se spår av forntiden i naturen.
Du kan - på ett utvecklat sätt - beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen.
SO
Förmågan att använda tidslinjer och tidsbegrepp:
 • SO   3
Du kan - med hjälp - använda tidslinjer och tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Du kan - till viss del - använda tidslinjer och tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Du kan - i stor utsträckning - använda tidslinjer och tidsbegrepp för att ange händelser i tid.