Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 2, VT-18

Skapad 2018-04-16 15:06 i Fageredsskolan Falkenberg
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Vi utvecklar vårt flyt i läsningen, vår förmåga att förstå det vi läser och lyssnar till samt vår förmåga att skriva texter med röd tråd.

Innehåll

 

Innehåll

 

Innehåll

Bedömning - vad och hur

 

Jag bedömer din förmåga att visa hur du:

 

- läser med flyt, 

- förstå texterna du läser/lyssnar till och samtalar om dem,  

- skriver meningar med små bokstäver samt använder punkt och stor bokstav på rätt sätt,

- skriver fullständiga meningar,

- skriver beskrivande och förklarande faktatexter med röd tråd, 

 

 

Jag bedömer när du arbetar i klassrummet med dina uppgifter. 

Du visar också upp din läsning och läsförståelse i Skolverkets bedömningsunderlag. Vi ser också hur ditt läsflyt ökar när du läser i H4 på hösten och på våren. 

 

 

Undervisning och arbetsformer

 

 

Vi tränar genom att:

 - läsa på olika sätt; ordkort, läsläxa, parläsning, lästräna för vuxen varje vecka,

- lyssna på högläsning och samtalar om det vi har läst; återberätta och fundera över handlingen, textsamtal (läsförståelse)

 - läsförståelse; läsa på egen hand i småböcker, lyssna till högläsning. Du visar efteråt att du förstår genom att svara på frågor, återberätta muntligt eller skriftligt och sökläsa i en text efter information. 

- skriva texter för hand och på ipad, 

- skriva beskrivande och förklarande texter utifrån våra SO- och NO-teman, 

- bearbetar våra texter i hur innehållet förklaras, fullständiga meningar, stavning etc på egen hand och tillsammans med en vuxen, 

- redovisar texter och ger kamratrespons.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: