Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kolonialism/imperialism/nationalism

Skapad 2018-04-16 15:16 i Axonaskolan Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi har under några veckor arbetat med kolonialismen och imperialismen gemensamt. Vi har tittat på orsakerna, vilka kolonialmakterna var, hur några av världsdelarna koloniserades samt konsekvenserna av det. Vi har även berört nationalismens uppkomst och förmåga att både ena och splittra.

Innehåll

Vi har under några veckor arbetat med kolonialismen och imperialismen gemensamt. Vi har tittat på orsakerna, vilka kolonialmakterna var, hur några av världsdelarna koloniserades samt konsekvenserna av det. Vi har även berört nationalismens uppkomst och förmåga att både ena och splittra.

Nu kommer ni få möjlighet att parvis fördjupa er i ett område som ska redovisas både skriftligt och muntligt. Det är "tunga" rubriker så en stor del av arbetet går ut på att söka information, avgränsa arbetet och skapa en strukturerad informationstext med en röd tråd. Därefter ska ni förbereda ett muntligt framträdande att genomföra inför klassen. Följande rubriker kommer fördelas till redan indelade par:

1. Kolonialmakten Storbritannien

Från 1500-talets kolonisationsförsök till och med områdena man vann i freden efter första världskriget.

Om utrymme och tid finns; fortsätt med koloniernas frigörelse.

 

2. Kolonialmakten Frankrike

Från 1600-talets kolonisering till och med områdena man vann i freden efter första världskriget.

Om utrymme och tid finns; fyll på med fakta om perioden runt franska revolutionen och Napoleons regeringstid.

 

3. Kolonialmakten Tyskland

Från koloniseringen i slutet av 1800-talet till och med förlusterna av kolonier i freden efter första världskriget.

Om utrymme och tid finns; fortsätt med mellankrigstiden och Hitlers tankar om de förlorade kolonierna.

 

4. Nazismens framväxt i Tyskland

Från nazismen framväxt efter det första världskriget till och med inledningen av andra världskriget 1939.

Om utrymme och tid finns; fortsätt med perioden fram till andra världskrigets slut.    

 

5. Indiens kolonisation och frigörelse

Från handelskompanierna som styrde Indien på 1700-talet till Indiens självständighet i mitten av 1900-talet.
Om utrymme och tid finns; fyll på med djupare info om Mahatma Gandhi.

 

6. Sydafrikas kolonisation och frigörelse

Kolonialtiden inleddes i slutet av 1400-talet och Sydafrika blev inte självständigt förrän i början på 1900-talet.

Om utrymme och tid finns; fortsätt och fyll på med apartheidtiden fram till vår tid.  

 

7. USA:s kolonisation och frigörelse

Kolonisationen inleddes runt år 1500 och 1776 kom USA:s självständighetsförklaring.

 

Om utrymme och tid finns; fortsätt och fyll på med tiden fram till amerikanska inbördeskrigets avslut (1860-tal).

 

Uppgifter

1. Ni ska parvis söka information och producera ett arbete om tilldelat område. Ca 2-5 sidor.

2. Ni ska muntligen presentera arbetet för klassen. Ni styr själv hur ni vill göra detta.

 

Bedömning

Jag kommer bedöma hela processen, sökandet av information, förmågan att avgränsa, arbetet som slutprodukt och givetvis också den muntliga redovisningen

LYCKA TILL!

 

/Mattias

mattias.lindberg@axonaskolan.se

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: