👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik: mekanik

Skapad 2018-04-16 15:26 i Glömstaskolan Huddinge
Grundskola 5 Teknik
Vi tar reda på hur mekaniken fungerar i en stiftpenna, tesil och leksaker.

Innehåll

Arbetssätt

Vi kommer att;

 1. undersöka olika mekaniska konstruktioner
 2. se på filmer
 3. läsa faktatexter
 4. arbeta med hypoteser, göra slutsatser
 5. konstruera egna mekaniska rörelser.
 
Ämnes-adekvata  begrepp

fästpunkt, vridningspunkt, led, mekanism, länk, linjär rörelse, bågformad rörelse, roterande rörelse, kugghjul, rem, remskiva, vajer

 

Konkretiserade mål

Du ska:

 • Veta hur man skapar konstruktioner som innehåller rörelse
 • Känna till hur man kan förändra en rörelse
 • Känna till hur man kan förflytta en rörelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 6

Matriser

Tk
Teknik

Kunskapskrav
Konstruktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Material
Dessutom kan du på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
- Uppfinning - Rörlig konstruktion
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
- Uppfinningen
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.