Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen

Skapad 2018-04-16 15:39 i Högåsskolan Knivsta
Året i naturen
Grundskola F – 3 Bild Svenska NO (år 1-3)
Vi ska arbeta med årshjulet, natur- och årstidsväxlingar, årstidens klimat, enklare näringskedjor, faktatexter och muntligt berättande

Innehåll

 

       Arbetssätt

 • dela förkunskaper med varandra under de gemensamma genomgångarna
 • se på filmer om årstidsväxlingarna, djur och växter i naturen
 • gemensamt läsa enklare faktatexter om djur och växter
 • skriva enklare faktatexter om vintern, djur och växter
 • gemensamt berättande i coopgrupperna (1,2,3,4)
 • arbeta med olika skrivuppgifter om vintern
 • arbeta med att öka begreppsförståelsen för det aktuella området
 • muntligt berätta om vilken årstid och månad vi fyller år

 

       Bedömning
       Du ska kunna:

 • delta aktivt under genomgångar
 • berätta om någon del av innehållet i de olika filmerna
 • utifrån din egen förmåga skriva en faktatext om “ditt”djur och “din” växt"
 • muntligt berätta om “ditt” djur för din coopgrupp (1 2,3,4)
 • känna igen en termometer
 • förstå termometerns skala (0, +, -)
 • med stöd från läraren granska dina egna texter samt göra de ändringar som behövs
 • skriva rättstavade texter med ord som ingår i ditt eget ordförråd
 • skapa bilder till dina faktatexter
 • Fotografera något kännetecken i naturen för den aktuella årstiden
 • din egen födelsedagsmånad  

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3

Matriser

NO Sv Bl
Året runt i naturen

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: