Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling och jordens resurser

Skapad 2018-04-16 15:39 i Forssaängskolan Borlänge
Grundskola 6 Geografi
Hållbar utveckling handlar om hur vi idag kan leva på ett sätt som också vår planet tål. Det handlar om att leva så att även framtiden blir bra för allt liv på jorden - för djur, växter och människor - för dina egna barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Allt vi människor behöver hämtar vi från naturen, vatten att dricka, grödor att äta, trä att bygga av och energi för att kunna hålla våra hus varma. Det vi hämtar från naturen kallas naturresurser. Vi måste tänka på att det inte finns hur mycket som helst av naturens resurser. Det gäller att vi använder dem både sparsamt och smart så att de inte tar slut eller blir förstörda.

Innehåll

Undervisningens mål

När du har arbetat med det här området ska du: 

 • Veta vad som menas med hållbar utveckling.
 • Veta varför det är viktigt med hållbar utveckling.
 • Kunna förklara vad vi tillsammans kan göra för att bättre ta hand om jordens resurser. 
 • Förstå vad du som enskild konsument kan göra för att påverka den hållbara utvecklingen positivt. 
 • Kunna ge förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen. 
 • Veta vilka jordens viktigaste naturresurser är. 
 • Kunna förklara hur ett varmare klimat kommer att påverka tillgången på dricksvatten.
 • Kunna förklara varför vi bör sträva efter att äta och använda närodlade och ekologiskt producerade varor.
 • Kunna förklara varför vi inte bör dumpa skräp i havet.
 • Kunna förklara varför vi behöver bli bättre på att minska avfall och återanvända mer.
 • Veta varför vi bör använda oss av mer och mer förnybara energikällor.  
 • Veta vad världens skogar gör för nytta och varför vi bör avverka skog med eftertanke. 

 

Viktiga ord och begrepp som du ska kunna förstå och använda:

 • hållbar utveckling
 • naturresurs
 • ekologiskt fotavtryck
 • producera
 • transportera
 • miljövänlig
 • ekologisk
 • konsument
 • kemikalier
 • återvinning
 • ekosystem
 • grundvatten
 • gröda
 • avverkning
 • överfiska
 • naturreservat
 • råvaror
 • fossila bränslen
 • övergödning
 • växthusgas
 • fiskekvot
 • förnybara
 • icke förnybara

 

 

Undervisning

För att du ska lära dig så mycket som möjligt om detta kommer vi att:

 • ha gemensamma genomgångar
 • diskutera
 • se filmer
 • arbeta med olika uppgifter kopplade till arbetsområdet
 • läsa texter

 

Filmer

Banderoll: Du och klimatet

Banderoll: Om klimat

Våra naturresurser

Energikällor: Naturresurser

En fisks långa resa

Miljömärkning

A plastic ocean

The ocean cleanup

Matriser

Ge
geografi åk 6

Insats krävs
E
C
A
Landskap, resurser & befolkning
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Kartor, källor, metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Hållbar utveckling
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Ojämlika levnadsvillkor & förbättring
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: