Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma område Procent åk7

Skapad 2018-04-16 15:48 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 7 Matematik
Procent och procenträkning använder man nästan överallt i samhället. Till exempel när man vill presentera jämförelser och undersökningar i tidningar och tv, eller när man pratar om ekonomi i olika sammanhang.

Innehåll

Ma år 7 område Procent

Procent och procenträkning använder man nästan överallt i samhället. Till exempel när man vill presentera jämförelser och undersökningar i tidningar och tv, eller när man pratar om ekonomi i olika sammanhang.

Syfte

Att förstå begreppet procent och kunna använda det för beräkningar i vardagliga sammanhang.

Tid

Vecka 16 - 20, prov torsdag vecka 20 (17 maj)

Begrepp

procent

andel

del

det hela

bråkform

procentform

decimalform

Innehåll

Du ska kunna

  • beräkna hur mycket en viss procent av något är (7% av 370 kr)
  • göra beräkningar med höjning och sänkning i procent (räkna ut rabatt, ökning, nya priset ...)
  • beräkna hur många procent en andel är (15 kr av 70 kr, sänkningen i förhållande till ordinarie pris, ...)
  • förstå och använda procent vid jämförelser 
  • uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform och använda det när du gör beräkningar
  • beräkna det hela (100 %) när du vet andel och del (Om 20% är 50 kr, vad är då hela priset?)
  • göra beräkningar med huvudräkning om det är "enkla" tal (20 % av 250 st ...)
  • redovisa alla beräkningar du gör med huvudräkning eller med miniräknaren (kommunikationsförmåga)
  • avrunda svaren korrekt 

Ovanstående beskriver begrepp och metoder som används i procentkapitlet. Du ska också kunna resonera kring uppgifter av typen "Förklara varför priset inte blir detsamma om man först höjer ett pris med 10% och sedan sänker priset med 10%."

 Uppgifter

Du ska göra så många av uppgifterna i Worddokumentet som du hinner. Redovisningen är i Exceldokumentet.

 Förberedelser:

Ladda ner Excel-dokumentet (bifogas som fil här)

Ladda upp det i Office 365 - one drive.

Öppna det Online (webbversion)

Läs instruktionerna noga och hjälp gärna varandra!

 

Procent planering 7orna 

 

Procent

 

Moment

Säkra vägen (blå)

Vanligt spår (grön)

Svårare spåret (lite grön + röd)

Det hela är 100 %

208

192

S 192 - uppgift 2, 4

S 218

Hur mycket är ...

209

193

S 193 - uppgift 9-11

En tiondel och en femtedel

210

S 194 - uppgift 14-17

194

S 194 - uppgift 16-18

Höjning och sänkning

194 - uppgift 19-21

195

S 195 - uppgift 21-23

S 219

En hundradel är 1%

211

196

S 196 - uppgift 27-29

Beräkna nya värdet

212

197

S 197 - använd metod 2!

Uppgift 31, 33, 35

Hur många procent?

213-214

198-199

S 198-199 - uppgift 37, 39, 41, 42, 43, 46, 47

S 220

Bråkform, decimalform och procentform.

215

200

S 200 - uppgift 50, 51, 54

Räkna med procent i decimalform

S 201 - använd metod 1!

Uppgift 55, 56, 57, 58

201

S 201 - använd metod 2!

uppgift 56, 59, 61

Beräkna det hela

216

202

S 202 - uppgift 64, 65, 68

S 221

Blandat med procent

S 203

203

S 203 - uppgift 71, 73, 75

S 222

Diagnosen

206-207

206-207

206-207

 

Uppgifter

  • 1523527521332_excel ovningar procent

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: