Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NZ Ljud och ljus - vt18

Skapad 2018-04-16 16:04 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grunderna i akustik och optik
Grundskola 8 Fysik

Det låter. Det syns. Ibland varken låter eller syns något, men det händer saker ändå. Fysiken kan förklara hur det går till.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi jobbar med arbetsområdet under vecka 10 - 13. Vi kommer att ha lärarledda genomgångar och diskussioner om ljud och ljus. Du läser i faktaboken och tränar med hjälp av studieblad. Under laborationerna får du undersöka praktiskt olika fenomen som är kopplade till ljud och ljus.

I fysikplaneringen på 7-9ans webbplats hittar du en periodsplanering, sidanvisningar i fysikboken och lästips på Internet. Det blir ett skriftligt prov vecka 13. Alla uppgifter och tester ska vara avklarade den 13/4.

Matriser

Fy
Översikt och bedömning på området ljud och ljus

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Få förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar.
Systematiska undersökningar: utförande och utvärdering.
7. Förståelse av resultaten (SE NÄSTA MATRIS - RÖRELSE, KRAFT OCH TRYCK)
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Utveckla förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
9. Dokumentation av undersökningar (SE NÄSTA MATRIS - RÖRELSE, KRAFT OCH TRYCK)
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Utveckla förmågan att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper. Förklarings­ modeller för hur ögat uppfattar färg.
10. Kunskaper om ljud och ljus och användning av fysikens begrepp, modeller och teorier
Du har grundläggande kunskaper om ljud och ljusoch visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om ljud och ljus och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om ljud och ljus och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Utveckla förmågan att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan. Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang.
11. Förståelse av ljud och ljus i vardagen och i samhället
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och ljud och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och ljud och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och ljud och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Utveckla förmågan att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
Hur ljud uppstår, breder ut sig. Ljudets egenskaper. Förklarings­ modeller för hur ögat uppfattar färg.
12. Användning av fysikaliska modeller
Du använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på strålning.
Du använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring strålning.
Du använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring strålning.
Få inblick i hur naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt påverkar varandra.
Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
14. Förståelse av naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse
Du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: