👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårtecken och fjärilar

Skapad 2018-04-16 17:50 i Fiskens förskola Bollnäs
Förskola
Vi kommer tillsammans att upptäcka olika vårtecken, och fjärilens livscykel.

Innehåll

Nuläge

Vi har börjat prata om vad vårtecken är för någonting. Vi har satt upp på avdelningen ett stort papper som barn och vuxna får rita på eller klippa ut bilder till alla vårens nyanser t ex småkryp, växter och djur. Vi sjunger och läser ramsor  om olika djur och växter på samlingarna. På rytmiken ska vi röra oss som fjärilar och djur. Vi tar med oss förstoringsglasen till skogen och ute på gården, så kanske vi upptäcker lite ”nya djur och växter”. I ateljen ska barnen få göra ”fjärilens kretslopp” av olika material. 

Mål

Vi vill att barnen ska få lära sig  mer om fjärilens livscykel, och vad som händer i våran omgivning på våren.

Vi vill att barnen ska få upptäcka olika växter,insekter och djur. Vi pedagoger vill väcka deras intresse för naturen, växter, och insekter.

Syfte

Varför vill vi att barnen ska lära sig och/eller utveckla detta?

Barnen ska få olika tillfällen att få vetskap och delaktighet med naturen.

Genomförande

Alla barn ska få göra en livscykel om fjärilar i ateljen,vi sjunger om fjärilar och olika insekter, växter och djur på samlingarna. Rörelselekar om djur och insekter som vi har ute på torget. Vi läser även en flanosaga om fjärilens livscykel ”den hungriga larven”.

Vi har också skräpplockardag och hur man källsorterar. Vi tittar på barr och pinne på storskärm.

Vi avslutar vårt temaarbete när vi har familjekvällen på förskolan den 28/5.

Dokumentation under lärprocessen

Barnens tankar och funderingar, samt deras görande.

Dokumentationer i form av bilder, och reflektioner i barngrupp.

Ansvar

Vem eller vilka tar ansvar för att det blir gjort/genomfört/förändrat? Alla i arbetslaget har ansvar.

Uppföljning

Hur följer vi upp och utvärderar? Vi utvärderar efter den 24 /5

Hur går vi vidare? Vi följer upp med flera diskussioner om naturens livscyklar och vad som finns ute i naturen.

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016