Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen runt omkring oss år 1 - insekter och växter

Skapad 2018-04-16 19:10 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Tema kring växter och insekter i vår närmijö i år 1.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Det är vår och ute händer det grejer! Träden får knoppar och blad. Det börjar surra i luften och krypa i jorden. Men hur kommer det sig att hela naturen vaknar till liv igen och igen och igen? Var kommer de nya blommorna ifrån och var har alla fjärilar varit hela vintern?

Nu är det dags att ge sig ut i naturen och spana växter och insekter!

Innehåll

Eklandaskolan läsåret vt 18 Årskurs 1 Tidsperiod v 16-23

Arbetsområde

Mål och riktlinjer

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav och bedömning

 Efter avslutat tema ska du: 

känna till några växter som finns i närmiljön.

känna till några insekter som lever i närmiljön. 

känna till begreppet livscykel 

 

Dessutom ska du: 

delta aktivt i fältstudier och uppgifter.

färdigställa dina uppgifter. 

Arbetssätt

 • Tillsammans plantera, följa och dokumentera en växts livscykel. 
 • Observera och artbestämma insekter och växter i naturen. 
 • Lära om fjärilens livscykel. 
 • Se filmer om växter och insekter. 
 • Bilduppgifter.
 • Fältstudier i naturen.

 

 

Utvärdering/reflektion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: