👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt åk 8

Skapad 2018-04-17 08:13 i Rävlanda skola Härryda
Grundskola 8 Samhällskunskap
Vi kommer under de närmsta veckorna att arbeta med hur samhället fungerar när det gäller lagar, brott och straff.

Innehåll

Du kommer lära dig skillnaden mellan lagar och regler, hur lagboken är uppbyggd och hur en rättegång går till. Vi kommer även att diskutera ungdomsbrottslighet, olika typer av påföljder, hur ord och begrepp hör ihop med varandra.

Utifrån noveller, filmer, diskussionsfrågor och arbetsuppgifter lär vi oss mer och du visar vad du kan genom inlämningar och aktivt deltagande i diskussioner och frågeställningar.

Häfte, powerpoint och instruktioner till arbetet finns i uppgiften Analysera ett brott

Uppgifter

  • Analysera ett brott

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
    Sh  7-9
  • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
    Sh  7-9

Matriser

Sh
Kunskapskraven till arbetsområdet.

F
E
C
A
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då **enkla** samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i sam¬hället är uppbyggda och fungerar och beskriver då **förhållandevis komplexa** samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då **komplexa** samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett **relativt väl** fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett **väl** fungerande sätt.
Påverka & påverkas
Eleven kan föra **enkla** resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då **enkla** samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra **relativt väl utvecklade** resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då **förhållandevis komplexa** samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra **välutvecklade och nyanserade** resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då **komplexa** samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
undersöka och resonera
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter med enkla och till viss del underbyggda resonemang och argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang. Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter med förhållandevis komplexa och relativt väl underbyggda resonemang och argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter med välutvecklade och väl underbyggda resonemang och argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.