Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområdet -Två punktsperspektiv

Skapad 2018-04-17 09:29 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola F
Att skapa bilder utifrån perspektivläran bidrar till att utveckla ditt sinne för djupverkan. Genom att du får kunskapen om perspektivläran kan du skapa bilder som är mer avancerade och ökar motivationen för att skapa bilder som du blir nöjd med.

Innehåll

 

Mål och syfte

 

Mål och syfte med uppgiften är att du lära dig och arbeta med perspektiv för att skapa djup i en bild. 
Dit kommer vi via genomgångar kring perspektivets uppbyggnad, eget experimenterande samt ett större projekt.

Dessa mål från Skolverkets centrala innehåll för bildämnet kommer vi att jobba med under detta arbetsområde.

·         Presentationer av eget bildskapande.

·         Former och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

·         Material och verktyg för tvådimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

·         Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

 

Uppgiften

 

Du ska visa att du kan teckna med dina kunskaper i 2 punktsperspektivet. Vad du ska teckna är upp till dig och din fantasi tex Hus, städer, fordon, byar eller varför inte bli lite extra kreativ och teckna hur ett hus skulle se ut på mars där dessutom deras bilar svävade? 

Inlämning 

 

1.       Fotografera ditt arbete och dina förproduktioner/förarbete dvs stolen, huset och

2.       Lägg in fotografierna i word eller power point

3.       Till fotografierna ska du skriva och motivera kring dessa punkter:

·         Vilka skillnader/förbättringar kan du se mellan förarbetet och arbetet du gjort på lektionstid?

·         Varför valde du att avbilda just detta?

·         Vad har du lärt dig under arbetsområdet? Använd och förklara ämnesbegreppen. Fågelperspektiv, horisont, vågrätlinje, lodrät linje, gränspunkt, grodperspektiv

·         Varför är det bra att kunna perspektivet? Motivera ditt svar.


 

 

Uppgifter

 • Ej namngiven

 • Tvåpunktsperspektiv

 • Tvåpunktsperspektiv

Matriser

Arbetsområdet "Två punktsperspektiv"

utveckla idéer

Inte klarat målet
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Planering,drivkraft
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Planerar helt med hjälp av läraren
Är tveksam/osäker i hur arbetet ska läggas upp. Behöver stöd av läraren.
Planering Kan planera upp arbetet själv samt är villig att pröva sina egna idéer.
Är noggrann i sin planering. Prövar, experimenterar kring vilka av sina idéer som kan fungera bäst.
Formulera och välja handlingsalternativ-Genomförande
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
 • Bl  E 9
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
 • Bl  A 9
Ger lätt upp och ber om hjälp utan att försöka själv.
Gör det som krävs för att arbetet ska fungera. Inte så noga med kvaliteten på arbeten. Behöver instruktioner för att kunna gå vidare i arbetet.
Gör egna anpassningar/förändringar. Är noggrann med kvalitén i sitt arbete. Är mer självständig i sitt arbete och diskuterar lösningar vid behov.
Är mycket självständig i sitt arbete. Lägger stort fokus på kvalitén och detaljerna i sitt arbete.
Förståelse
 • Bl  E 9
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
 • Bl  A 9
Kan inte motivera valen de gjort i sitt arbete.
Kan på ett enkelt sätt motivera sina val i arbetet. Kan använda enstaka ämnesbegrepp.
Kan förklara sina val och hur dessa påverkat arbetets slutresultat. Kan använda flera ämnesbegrepp.
Kan motivera och förklara sina överväganden, prioriteringar och hur dessa påverkat arbetets slutresultat. Är helt säker på hur ämnesbegreppen kan användas.
Kreativitet,utvecklar egna idéer
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Eleven har inga egna idéer.
Har en egen enkel grundidé.
Har en avancerad idé.
Har en avancerad och unik idé.

Tekniker verktyg och material

Inte klarat målet
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
material kännedom
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
kännedomEleven slösar med material och är oaktsam med verktyg och redskap. Klarar inte av att arbeta med de traditionella verktygen.
Är osäker på vad som ska göras och i vilken ordning. Kan hantera vissa verktyg, tekniker och material på ett enkelt sätt.
Kan använda verktyg, tekniker och material på ett utvecklat sätt.
Kan använda verktyg, tekniker och material på ett avancerat sätt med gott omdöme och är noggrann i sitt utförande.

Framställa bilder

Inte klarat målet
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bildspråk och uttryck
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Obearbetade och inte avslutade arbeten.
Enkelt och delvis genomarbetade bilder
Utvecklat bildspråk och genomarbetade bilder- uttrycksformer
Välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade bilder- uttrycksformer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: