Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Good Stuff B Stars

Skapad 2018-04-17 09:35 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Arbetsområde till kapitlet Stars i Good Stuff B för åk 7, 7b, Siv Jonsson, Höglanskolan, Örnsköldsvik, vt 2014.
Grundskola 7 Engelska
Arbetsområde till kapitlet Stars i Good Stuff B för åk 7, 7b, Siv Jonsson, Höglanskolan, Örnsköldsvik, vt 2014.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkreta mål

- Att träna din hörförståelseförmåga på engelska.
- Att träna din muntliga förmåga på engelska.

Arbetsprocess

Texter i Textbook:

- Signs of the Zodiac

- They died so young

- Stars (extra)

- I'm going to be a star (extra)


Övningar i Workbook:

Signs of the Zodiac
WB s. 80A
WB s. 80B
WB s. 81C

WB s. 81D (extra)
WB s. 82G (extra)

WB s. 82F (muntligt)
WB s. 82H (muntligt)

They died so young
WB s. 83A

WB s. 84B
WB s. 84C

Stars
WB s. 77A (extra)
WB s. 78C (extra)
WB s. 78D (extra)


I'm going to be a star
WB s. 86A (extra)
WB s. 86B (extra)

 

Hörövningar/test:

- Laura on Stars (nr 19 Good Stuff Listening B).

- Chelsey on Problems (nr 20 Good Stuff Listening B)

- Adam on Horror (nr 22 Good Stuff Listening B)

- Listen to this

- Hörförståelsediagnos för åk 7 vårterminen

 

Muntligt:

- Earning extra Money (Speaking out 7 s. 15-16)

- Draw the Picture (Timesaver Speaking Activities s.12-13)

- I predict (Timesaver Speaking Activites p. 19)

- Which is better (Timesaver Speaking Activites p. 24)

- Discussion Time (Timesaver Speaking Acitivites p. 40)

- Round the Houses (Timesaver Speaking Activites p. 54)

- Arguing - I Think you should (Libers språklåda s. 123-126)

- Arguing - Try to sell... (Libers språklåda s. 127-128)

- Diagnos åk 7 vårterminen

 

Bedömning

Din hörförståelseförmåga och din muntliga förmåga kommer att bedömas kontinuerligt under lektionerna och under diagnoser och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9

Matriser

En

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Lyssna
Eleven kan förstå **det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer** i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå **det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer** i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå **såväl helhet som detaljer** i talad engelska i måttligt tempo.
Lyssna
Eleven visar sin förståelse genom att **översiktligt** redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med **godtagbart** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att **välgrundat** redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med **tillfredsställande** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att **välgrundat och nyanserat** redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med **gott** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Tala
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig **enkelt, begripligt och relativt sammanhängande**.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig **relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande**. **Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation**.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig **relativt varierat, tydligt och sammanhängande**. **Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation**.
Samtala
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig **enkelt och begripligt** samt **i någon mån anpassat** till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig **tydligt och med visst flyt** samt **med viss anpassning** till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig **tydligt och med flyt** samt **med viss anpassning** till syfte, mottagare och situation.
Skriva
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig **enkelt och begripligt** samt **i någon mån anpassat** till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig **tydligt och med visst flyt** samt **med viss anpassning** till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig **tydligt och med flyt** samt **med viss anpassning** till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: