Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundsärskolan - F-3

Skapad 2018-04-17 09:44 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Kurdiska ht 15
Grundsärskola F – 3 Modersmål
Vi kommer att läsa faktatexter om djur och även skriva en faktatext om ett djur

Innehåll

Arbetsområde

Tala, läsa, och skriva

 

Undervisning och arbetsmetoder

Undervisning: Vi kommer att läsa faktaböcker om olika djur. Eleven kommer att få i läxa att läsa hemma samt veckans ord.

Vi kommer att prata om det som har lästs hemma samt prata/skriva orden

Vi kommer att arbeta med att skriva en faktatext av valfritt djur

Vi kommer att sjunga

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Ml
 • läsa och förstå texter,
  Ml
 • skriva för olika syften, och
  Ml
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Hur man kan använda omskrivningar, växlingar mellan språk samt visuell förstärkning, till exempel bilder, tecken och kroppsspråk, för att förstå och göra sig förstådd.
  Ml  1-6
 • Kommunikation i olika sammanhang. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Ml  1-6
 • Muntligt berättande i olika sammanhang.
  Ml  1-6
 • Strategier för att skriva elevnära texter.
  Ml  1-6
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, med anknytning till traditioner och företeelser i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: