👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liljeforsskolan historia Vikingatiden och Asatron

Skapad 2018-04-17 12:22 i Liljeforsskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Historia
Arbetsområde vikingatiden och asatron.

Innehåll

Planering vikingatiden och asatron

Vi kommer att arbeta med vikingatiden och asatron med hjälp av, läroboken "Boken om historia", arbetsblad, se filmer och ha diskussioner och reflektera över frågeställningar. Det kommer att vara arbete i helklass, pararbete och enskilt. I slutet av perioden blir det ett skriftligt prov.

 

Mål för arbetsområdet

 • …kunna använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
 • …klara att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.
 • …kunna reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.
 • …kunna använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

I arbetsområdet kommer du att få möjlighet att utveckla

Kopplingar till LGR 11

 • Ha kunskap om vardagslivet; Hur levde man på vikingatiden? Vilka uppgifter hade männen, kvinnorna och barnen? Detta för att kunna jämföra med sin egen tid.
 • Kunna några fakta om vikingarnas resor; Vart reste vikingarna? Varför reste de? Vad förde vikingarna med sig hem från sina resor och vad förde de med sig ut i världen? Detta för att kunna se spår och effekter av vikingarnas resor.
 • Veta var Birka låg. Ha förståelse varför staden låg just där och även dess funktion. Detta för att se orsak till platsers utveckling.
 • Veta lite om hur svenska staten växte fram. Detta för att bättre förstå vår nutid.
 • Ha kunskap om asatron. Kunna namnge några av de mest kända gudarna och känna till något om dem. Känna till mötet med kristendomen. Detta för att få en bakgrund till den religiösa utveckling som har varit i vårt land samt hur den gått till.
 • Veta lite om källkritik. Detta för att bättre kunna värdera fakta beroende på var ifrån den kommer och varför den framkommit.

Bedömning

Veta om nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och handelssystem.

Kunna vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Kunna vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Kunna tidsbegreppet vikingatiden.

Matriser

Hi
vikingatiden och asatron

Icke godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Hur vikingarna bodde och levde på gårdarna.
Vilka likheter och skillnader det finns att vara barn på vikingatid och i nutid.
 • Hi  4-6
Var och varför vikingarna reste och hur det påverkade vikingarnas samhälle.
 • Hi  4-6
Hur asatron påverkade människors sätt att leva.
Hur kristendomen påverkade och förändrade vikingarna.
 • Hi  4-6
Hur vi i dag kan se spår av vikingatiden. Hur vi kan veta vad som hände på vikingatiden.
 • Hi  4-6