Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Animal facts

Skapad 2018-04-17 13:48 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Grundskola 4 Engelska
Vilket djur vill du veta mer om? Ditt uppdrag är att söka fakta och skriva en kort text om djuret på engelska. En kort muntlig presentation, på engelska, om djuret ingår också i uppdraget.

Innehåll

Syfte - VARFÖR?

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor.

Centralt innehåll - VAD?

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från internet och andra medier.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, t.ex. att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, t.ex. omformuleringar.

HUR?

Vi kommer att:

 • repetera textstrukturen för beskrivande text.
 • arbeta med översättning med hjälp av lexikon och googletranslate
 • arbeta med strategier för att skriva en enkel faktatext på engelska
 • arbeta med strategier för att muntligt presentera fakta om djuret.

Du kommer att:

 • få kontinuerlig respons från pedagog under ditt sökande, skrivande och förberedande av muntlig presentation.

BEDÖMNING

Du visar att du kan genom att:

 • du aktivt söker fakta
 • du försöker översätta texter med hjälp av lexikon eller googletranslate
 • skriva en kort enkel beskrivande faktatext om djuret.
 • du aktivt förbereder och genomför ditt muntliga framträdande.
 • redovisa några nya ord du har lärt dig på engelska under arbetet.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: