👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2018-04-17 14:29 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vi kommer att utforska rymden. Från Universums födelse till Människans framsteg i rymden. Vi tar en titt på galaxer, svarta hål, kometer och lite annat.

Innehåll

Beskrivning

Vi kommer att undersöka hur universum bildades.

Vi kommer att undersöka vårt solsystem.

Vi kommer att undersöka vad som kännetecknar ett svart hål.

Vi kommer att ta reda på vad som kännetecknar en meteor, meteorid, komet och asteroid.

Vi kommer att ta reda på lite om människans framsteg i rymden.

Konkreta mål

Eleven ska veta vad "big bang" innebär.

Eleven ska ha vetskap om planeterna i vårt solsystem.

Eleven ska veta vad som kännetecknar ett svart hål.

Eleven ska veta vad en meteor och en meteroid är.

Elevens ska veta vad en komet och en asteroid är.

Eleven ska kunna redogöra för några framsteg som människan gjort i rymden.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga kring de diskussioner som uppstår kring de uppgifter som ges.

Bärande begrepp

Big bang

Galax

Stjärna

planet

svart hål

meteor

meteorid

Komet

Asteroid

ISS

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
    Fy  7-9
  • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
    Fy  7-9

Matriser

Fy
Astronomi

Underlag saknas för bedömning
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleven vet vad som innebär med "big bang".
Eleven har vetskap om planeterna i vårt solsystem.
Eleven vet vad som kännetecknar ett svart hål.
Eleven vet vad en meteor och en meteroid är.
Elevens vet vad en komet och en asteroid är.
Eleven kan redogöra för betydande framsteg som människan gjort i rymden.