Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2018-04-17 14:32 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 6 Teknik
Teknik - bygg återviningsbil och lär dig om uppfinnare!

Innehåll

v.15 Onsdag rep om Ljus och skygg. Fredag prov LJUS!

 

v.16

17/4 Into. TEKNIK - välj uppfinnare!

18/4 Se film och välj vilken bil - LÄXA!!!

För att barnen själv kan välja vilken modell de vill bygga vill jag att de tar med material (hemifrån) som behövs för deras bygg (se filmen https://www.wikihow.com/Make-a-Toy-Car,  typ: sugrör, pet-flaska tom mjölförpackning, skruvkorkar... OM ni inte har material, fråga en kompis eller skriv en lista och lämna in INNAN fredag så jag, Maria hinner få fatt i det som saknas. Ps. Jag jobbar 80% och är inte på skolan på torsdagar.

20/4 Bygga bil

 

v.17

24/4 Jobba med sin uppfinnare och bil.

25/4 Viktigt att ALLA lämnar in senast idag, 25/4 då jag skall sammanställa allas inlämningar och dela ut på fredag!

27/4 Dela ut stencil - börja plugga, namn och uppfinning. BYGGA Bil!

 

 

v. 18

4/5 NO- PROV kunna para ihop rätt "uppfinnare- med rätt namn! ca 35 st + bygga bil färdigt!

 

 

 

Kursplan - Teknik

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

 

 

 

Ämnets syfte

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 

 

I årskurs 4-6

Tekniska lösningar

 

 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

 

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.

 

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: