Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Världen

Skapad 2018-04-17 14:44 i Rävlanda skola Härryda
Detta är den aktuella mall som kan användas för att skapa nya pedagogiska planeringar.
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3) Bild
Du kommer få lära dig om jordens kontinenter, världshav, världsdelar, olika länder och platser.

Innehåll

Mål till eleven

Du ska:

 • känna till kontinenternas och världshavens läge på jordgloben.

 • kunna namn och läge på världsdelarna.

 • kunna några länder och platser.

 • kunna skriva enkla texter med läslig handstil och använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som du själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. 
 • kunna söka information ur någon anvisad källa och återge delar av informationen i enkla faktatexter där innehållet klart framgår.
 • kunna kombinera dina texter med bilder för att förtydliga och förstärka budskapet. 

Undervisningen

Du kommer att få:

 • Uppleva genom att se på film och bilder
 • samtala
 • skriva om det du lärt dig i enkla former av faktatexter, både i skolan och hemma. 
 • läsa och förstå faktatexter

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • skriva om det du lärt dig i enkla former av faktatexter

Vi kommer att bedöma dina kunskaper om:

 • kontinenternas och världshavens läge på jordgloben.
 • namn på världsdelarna och världshaven.
 • några länder och platser.
 • att skriva en enkel faktatext så att innehållet tydligt framgår

Bedömningen sker genom lärarens observationer och analys av texter som du har skrivit.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3

Matriser

Sv Bl SO
Tema Världen

Nivå 1
Jag är på väg att uppnå målet.
Nivå 2
Jag har uppnått målet.
Nivå 3
Jag har uppnått målet väl.
Jag kan kontinenternas och världshavens läge på jordgloben.
Jag kan namn på världsdelarna och världshaven.
Jag kan några länder och platser som är betydelsefulla för mig.
Jag kan skriva en enkel faktatext så att innehållet tydligt framgår
Jag kan kombinera min text med bilder så att innehållet förtydligas och förstärks
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: