Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgården

Skapad 2018-04-17 14:44 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Vi kommer att arbeta med Bondgården. Detta gör klass 1 och 2 tillsammans (stor grupp) samt i åldersblandade mindre grupper. Vi får träna våra sociala färdigheter, lära oss om bondgårdens olika djur och hur ett arbete på en gård går till. Vi kommer att arbeta med två familjer som ska starta upp och driva varsin bodgård.
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk Engelska NO (år 1-3) Svenska Bild SO (år 1-3)
Vi kommer bland annat att ta reda på vilka djur det kan finnas på en gård, hur arbetet går till, vilka redskap som behövs.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få träna dig i att skriva, rita, bygga och berätta om livet på en bondgård. Du kommer att få träna dig i att beskriva hur livet på en bondgård kan se ut, vilka djur som bor där och bondens arbete och maskiner. Du kommer få arbeta extra med ett av bondgårdens djur. 

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna namnge och beskriva
olika slags bondgårdsdjur, vad någon av de äter och var de bor
känna till något som kan odlas på en gård
några maskiner och vad de används till
känna till några produkter som kommer från en bondgård och som kan köpas i affären

Vi kommer att bedöma dina kunskaper genom:

att du deltar och är aktiv på lektionerna
samlar in och använder fakta

Undervisning och arbetsformer:

Vi kommer att:
läsa böcker
se på film
söka fakta
skriva ned din insamlade fakta
bygga djur, hagar och lador i lera
göra studiebesök på en bondgård


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: