Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Vt- årskurs 1,talområde 0-20

Skapad 2018-04-17 14:54 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Talområde 0-12 med fokus på olika matematiska begrepp, addition,subtraktion, likhetstecknets betydelse, ordningstal, tallinjen, mönster och Räknesagor.
Grundskola 1 Matematik
Du kommer själv och tillsammans med dina kompisar att upptäcka talområdet 0-20 i addition och subtraktion. Vi kommer att spela spel, leka och träna matematik på många olika sätt.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Undervisningen syftar till att du skall utveckla kunskaper om matematik som du sedan kan använda i vardagen.

Undervisningen skall bidra till att du utvecklar intresse för matematik och tilltro till din förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Centralt innehåll

Du skall utveckla din förmåga att:

 • använda talen upp till 20 i addition och subtraktion
 • automatisera talen 0-10
 • känna till vad likhetstecknet betyder
 • träna på olika sätt att räkna (strategier)
 • jämföra talens storlek och placera dem rätt på tallinjen
 • förstå begreppen dubbelt och hälften
 • förstå vad udda och jämna tal är
 • förstå positionssystemet
 • avläsa enkla diagram
 • vanliga geometriska former som rektangel, kvadrat, triangel, cirkel
 • träna på klockan
 • träna problemlösning
 • Träna på tiotal och ental
 • Skriva tal och talföljder
 • Träna talens grannar
 • Tillämpa addition och subtraktion med pengar. 
 • känna till talen upp till 100

 

 

Undervisning och arbetssätt

Vi kommer att :

 • ha gemensamma genomgångar, prata matematik och olika strategier.
 • arbeta praktiskt, spela spel.
 • arbeta själva eller tillsammans.
 • diskutera problemlösningar.
 • arbeta i vår matematikbok.
 • använda dator och Ipad.

 

 

 

Detta ska bedömas...

Med matrisens hjälp följer vi upp hur långt du kommit i din matamatikutveckling.

Vi gör fortlöpande observationer och diagnoser under terminen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik år 1 Vt.

På väg
Kan
Kunna räkna med talen 0-20 i addition och subtraktion
På väg
Kan
Automatisera talkamraterna 2--10
På väg
Kan
Förstå och kunna använda begreppen dubbelt och hälften
På väg
Kan
Förstå och kunna räkna med udda och jämna tal
På väg
Kan
Förstå och kunna räkna med ental och tiotal
På väg
Kan
Avläsa enkla diagram
På väg
Kan
Kunna klockan analog hel- och halvtimma
På väg
Kan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: