👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lilla Aktuellt

Skapad 2018-04-17 14:58 i Rävlanda skola Härryda
Vi kommer att följa aktuella händelser i Sverige och i övriga världen genom tv programmet Lilla Aktuellt.
Grundskola 4 Samhällskunskap
Vi kommer att titta på Lilla Aktuellt varje vecka för att få förståelse för de aktuella händelser som sker runt omkring oss, både i Sverige och i övriga världen.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Konkretisering (Du skall kunna)


Du skall kunna:

 

 • värdera och uttrycka olika ståndpunkter i olika samhällsfrågor/världshändelser
 • ta ställning & uttrycka åsikter i olika samhällsfrågor/världshändelser 
 • resonera och argumentera i olika samhällsfrågor/världshändelser 
 • förstå olika samhällsstrukturer i världen
 • förstå och kunna redogöra för vad demokrati/diktatrur är. 

Undervisning

Vi kommer att följa upp aktuella händelser i Sverige och i övriga världen genom TV-programmet Lilla Aktuellt. Varje vecka kommer vi att titta på programmet tillsammans för att kunna diskutera, analysera och förstå de konsekvenser de olika aktuella händelserna får i samhället. 

I undervisningen får du möjlighet att träna på att tolka, analysera, argumentera, reflektera och ta ställning i olika samhällsfrågor.

Bedömning
Jag kommer att bedömma:

 • ditt sätt att värdera och uttrycka olika ståndpunkter inom de samhällsfrågor vi tar upp,
 • ditt sätt att redogöra och framföra egna åsikter under våra samtal om olika världshändelser från TV-programmet Lilla Aktuellt.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Aktuella nyheter i Sverige och världen.

E
C
A
Mål:
- Att känna till aktuella händelser i Sverige och världen och kunna reflektera kring dessa.
Eleven har grundläggande kunskaper om aktuella händelser i Sverige och världen och kan föra enkla resonemang kring dessa.
Eleven har goda kunskaper om aktuella händelser i Sverige och världen och kan föra välutvecklade resonemang kring dessa.
Eleven har mycket goda kunskaper om aktuella händelser i Sverige och världen och kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang kring dessa.