Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP HKK

Skapad 2018-04-17 15:00 i Grundsärskolan Simrishamn
Grundsärskola F
Arbetsområdet "halv 12 hos oss" är en idé från hälsogruppen. Alla grupper får bjuda in sina kamrater på något gott och hälsosamt att äta, samt att umgås under trevliga former. För att kunna genomföra detta, krävs gemensam planering och tillagning i sin grupp. Det är mycket man får tänka på, från att formulera inbjudan till att se till så alla har det bra under träffen. Vi planerar och tränar på hur man gör när man bjuder till fest.

Innehåll

 

LPP- Grundsär år 4-6

Ämne: Hem- och konsumentkunskap

Period: v 14- v 18 (Halv 12 hos oss)

Syfte: Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang. Hantera och lösa praktiska situationer i hemmet.

Centralt innehåll:  

 • Recept och instruktioner samt hur de kan läsas och följas.

 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.

 • Redskap och teknisk utrustning vid bakning, matlagning och måltider.

 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

 • Samband mellan mat och hälsa.

 

Kunskapskrav:

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

 

 • Eleven kan medverka i att tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.

 • I arbetet medverkar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Dessutom kan eleven bidra till resonemang om sambanden mellan mat och hälsa. och betydelsen av varierade och balanserade måltider.

 • Eleven kan medverka i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet och anger egna förslag till lösningar på enkla praktiska problem.

 •  Eleven kan också bidra till resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.

 •  Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.

Undervisning/arbetssätt:

 • Vi planerar gemensamt vår inbjudan till Halv 12 hos oss. Vad vi ska bjuda på, vilken aktivitet våra gäster ska få delta i. Vi förbereder så mycket vi kan i det praktiska arbetet, i form av bakning och fryser in. Vi tränar på att vara värdinna/värd och vad det innebär. Eleverna jobbar i par /enskilt där det passar i det praktiska arbete

Bedömning:

År 4-6

Jag

 

kan laga en måltid genom att följa receptet

 

städar rent i köketEleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden,

 

med stöd vid ett flertal gånger

 

 

 

med påminnelse, efter att måltiden är klar

 

med stöd vid enstaka gånger 

efter att matlagningen är klar

 

korrekt så att alla rätter blir klara samtidigt

 

 

mellan momenten och efter avslutad måltid

 

väljer redskap och metoderI arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett fungerande och säkert sätt.

 

med hjälp, som passar uppgiften och använder dem oftast på ett säkert sätt.

 

som oftast blir rätt anpassade efter uppgiften och använder dem på ett säkert sätt

 

som passar uppgiften

 

beskriver arbete och resultat
Eleven kan också ge omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

 

kortfattat utifrån frågorna

 

utifrån frågorna och använder vissa ämnesbegrepp och beskriver vad jag ska tänka på nästa gång.

 

och förbättringar genom att använda ämnesbegrepp och beskriver även måltid/tillagning utifrån H.E.M.

 

Matriser

Lärande matris HKK år 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag
kan laga en måltid genom att följa receptet
 • Hkk  E 6
med stöd vid ett flertal gånger
med stöd vid enstaka gånger
korrekt så att alla rätter blir klara samtidigt
Jag
städar rent i köket
 • Hkk  E 6
med påminnelse, efter att måltiden är klar
efter att matlagningen är klar
mellan momenten och efter avslutad måltid
Jag
väljer redskap och metoder
 • Hkk  E 6
med hjälp, som passar uppgiften och använder dem oftast på ett säkert sätt.
som oftast blir rätt anpassade efter uppgiften och använder dem på ett säkert sätt
som passar uppgiften
Jag
beskriver arbete och resultat
 • Hkk  E 6
kortfattat utifrån frågorna
utifrån frågorna och använder vissa ämnesbegrepp och beskriver vad jag ska tänka på nästa gång.
och förbättringar genom att använda ämnesbegrepp och beskriver även måltid/tillagning utifrån H.E.M.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: