Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet i vatten

Skapad 2018-04-17 15:35 i Snöstorpsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 5 Biologi
Vatten är viktigt för oss. Utan vatten kan vi inte överleva här på jorden. Behovet av vatten är gemensamt för alla former av liv. Hur fungerar egentligen ekosystem?

Innehåll

Våra mål

Du ska utveckla din förmåga att:

- berätta om livets utveckling i hav/sjöar och ger exempel på organismers anpassningar till miljön (kommunikativa förmågan)

- använda begrepp för att beskriva olika biologiska sammanhang inom området t.ex.organism, näringskedja, näringsväv, arter, producent, konsument, fotosyntes, nedbrytare (begreppsförmågan)

- formulera och planerar fältstudien med egna frågeställningar och förklara din arbetsgång (procedurförmågan)

- genomföra fältstudier med givna planeringar av läraren och använda utrustning på ett säkert sätt (procedurförmågan)

- dokumentera din fältstudie med frågeställning, material, arbetsgång och resultat med text och bild (procedurförmåga)

- jämföra dina resultat från fältstudien med andras och föra resonemang om likheter och skillnader. Du ska också kunna ge förslag om vad som kunde förbättrats (analysförmågan)

 

 

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

- Titta på filmer

- Arbeta i grupp

- Ha gemensamma genomgångar/diskussioner

- Läsa faktatexter

- Göra fältstudier 

 

Bedömning

Du visar att du utvecklat din förmåga genom att:  

 

Godtagbara kunskaper

- berätta om livets utveckling i hav/sjöar på ett enkelt sätt och ger exempel på organismers anpassningar till miljön (kommunikativa förmågan)

- använda vissa begrepp för att beskriva olika biologiska sammanhang inom området t.ex. organism, näringskedja, näringsväv, arter, producent, konsument, fotosyntes, nedbrytare (begreppsförmågan)

- formulera och planerar fältstudien med egna frågeställningar och förklara din arbetsgång till fältstudien på ett enkelsätt (procedurförmågan)

- genomföra fältstudier med givna planeringar av läraren och använda utrustning på ett säkert sätt (procedurförmågan)

dokumentera din fältstudie med frågeställning, material, arbetsgång och resultat med text och bild (procedurförmåga)

- jämföra dina resultat från fältstudien med andras och föra resonemang om en likhet och skillnad. Du ska också kunna ge förslag om vad som kunde förbättrats (analysförmågan)

 

 

Mer än godtagbara kunskaper

- berätta om livets utveckling i hav/sjöar på ett utvecklat sätt och ger exempel på organismers anpassningar till miljön (kommunikativa förmågan)

- använda alla begrepp för att beskriva olika biologiska sammanhang inom området t.ex. organism, näringskedja, näringsväv, arter, producent, konsument, fotosyntes, nedbrytare (begreppsförmågan)

- formulera och planerar fältstudien med egna frågeställningar och förklara din arbetsgång detaljerat sätt (procedurförmågan)

- genomföra fältstudier med givna planeringar av läraren och använda utrustning på ett säkert sätt (procedurförmågan)

- dokumentera din fältstudie med frågeställning, material, arbetsgång, resultat och slutsats eller felkälla med text och bild (procedurförmåga)

- jämföra dina resultat från fältstudien med andras och föra resonemang om flera likheter och skillnader. Du ska också kunna ge förslag om vad som kunde förbättrats och motivera varför (analysförmågan)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: