Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - geometri

Skapad 2018-04-17 15:37 i Grebbestadsskolan Tanum
Grundskola 4 Matematik
I några veckor ska vi träna på vinklar; rät, spetsig och trubbig. Vi ska också öva på att namnge månghörningar och beskriva olkia geometriska figurer. Skala är ett nytt begrepp; förstoringar och förminskningar. Mattebegrepp: • rät vinkel •.spetsig vinkel • trubbig vinkel • störst och minst vinkel • månghörning • sida •.hörn • naturlig storlek • förstoring och förminskning • skala

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematik - geometri

Kan till viss del / behöver träna mer.
Har godtagbara kunskaper / Kan oftast.
Har mer än godtagbara kunskaper / Är säker.
Du kan avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
Du kan namnen på olika månghörningar.
Du förstår vad som menas med förstoring och förminskning.
Du förstår och kan använda skala.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: