👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2018-04-17 15:42 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Hur kan man se spår i naturen från istiden? Varifrån kom människorna? När var forntiden? Var alla tidsepoker på forntiden lika långa? Hur kan man se spår av forntiden i vårt språk?

Innehåll

Vad ska vi lära oss om forntiden?

 • var människor kommer ifrån
 • hur människor levde på forntiden
 • de olika tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder
 • hur vi kan se spår av forntiden i naturen
 • gudar och hjältar från forntiden
 • tidslinjer

 

Varför ska vi lära oss om forntiden?

Kunskaper i historia är viktiga eftersom de hjälper oss att förstå hur saker och ting hänger ihop. Det är också viktigt att lära sig använda en tidslinje (historisk referensram) för att kunna se hur olika tidsepoker har påverkat oss idag.

 

 

Vilka förmågor kommer du att få möjlighet att utveckla? 

Geografi utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Geografi analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Religionskunskap reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

 

Arbetssätt 

Hur vill ni lära er om forntiden?

 Titta på film

 Fröken berättar och elever får ställa frågor

 Vi elever söker efter fakta på internet

 Frågar någon expert

 Läsa om forntiden

 Fröken läser högt ur en bok

 Gå på upptäcktsfärd och se spår i naturenElevinflytande

Vad vill ni lära er om forntiden?

 Hur skapades människorna? Var födde man barnen? Fanns kejsarsnitt?

 När kom människorna till Norge, Finland och Ryssland?

 Vilka gudar trodde man på?

 Hur man begravde på forntiden?

 Vilka fåglar fanns på forntiden?

 Vilka djur åt man på forntiden? Vad åt människor förutom djur på forntiden?

 Vilka vapen använde man på forntiden? Hur tillverkade man vapen? Hur böjde man trä till en pilbåge? Hade man fjädrar på pilen?

 Fanns det krig på forntiden? I så fall hur många.

 Fanns det pengar på forntiden?

 Hur gjorde man fällor?

 Hur tämjde man djur?

 Vikingarnas gudar

 Hur plundrade vikingarna?

Eleverna har fått ge förslag på hur de vill arbeta med forntiden.

Eleverna har fått ge förslag på hur de vill visa vad de har lärt sig.

 

 

Bedömning

Du ska kunna:

 • beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen t.ex. runstenar, hällmålningar (människor), flyttblock, jättegrytor, rullstensåsar, rundhällar/isräfflor (inlandsisen/istiden)
 • beskriva hur man kan se spår av forntiden i vårt språk t.ex. våra veckodagar som fått namn efter vikingarnas gamla religion
 • beskriva hur människorna levde på forntiden
 • beskriva några viktiga händelser från forntiden t.ex. hur det kom sig att människor blev bofasta, när vi lärde oss om olika metaller
 • använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid t.ex. före, efter, tidigare och senare samt dåtid, nutid och framtid

 

Hur vill ni visa vad ni har lärt er?

 

Skriva en faktatext och rita en bild (på papper/iPad) ensam eller ihop med en kompis
Göra en faktafilm (iMovie) ensam eller ihop med en kompis
Göra en teater med några kompisar

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3