Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi Naturen år 6

Skapad 2018-04-17 18:36 i Lunds skola Hudiksvall
Ett arbetsområde som handlar om olika naturtyper, ekosystem och fotosyntesen.
Grundskola 6 Biologi
Vad är ett ekosystem?

Varför lever olika djur på olika platser runt om i världen?

Hur påverkar människan naturen och djuren som finns runt omkring oss?

Innehåll

Vad ska jag arbeta med?

naturtyper
näringskedjor
ekosystem
kretslopp
fotosyntesen

Hur ska jag arbeta?

Jag ska:

se på filmer
läsa texter
diskutera svåra ord
göra ett eget arbeta om ett ekosystem som jag sedan redovisar muntligt
genomföra en fältstudie i grupp och sedan arbeta med uppgifter enskilt

Vad ska jag kunna?

 •  beskriva olika naturtyper i Sverige/Världen.
 •  förklara vad ett ekosystem är och hur det fungerar
 • ge exempel på en näringskedja.
 •  förklara vad en näringsväv är
 • ge exempel på ett kretslopp i naturen.
 •  ge exempel på hur vi människor påverkar naturen.
 •  förklara hur gröna växter använder energi från solljuset.
 •  förklara fotosyntesen.
 •  vara delaktig vid gemensamma diskussioner.
 •  redovisa arbetet om "mitt ekosystem"

Hur ska jag visa att jag kan?

Min lärare kommer att bedöma när jag:

 • beskriver olika naturtyper i Sverige och Världen
 • förklarar vad ett ekosystem är och hur det fungerar
 • ger exempel på en näringskedja
 •  förklarar vad en näringsväv är
 • ger exempel på ett kretslopp i naturen
 • ger exempel på hur vi människor påverkar naturen
 • förklarar hur gröna växter använder energi från solljuset
 • förklarar fotosyntesen
 • min förmåga att vara med när vi diskuterar olika saker

Jag kommer att bedöma de flesta ut av punkterna vid din redovisning om "ditt ekosystem"

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: