👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cykeln

Skapad 2018-04-17 18:54 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 0 Teknik

Innehåll

Elevens mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

- beskriva hur cykeln fungerar

- använda dig av tekniska ord och begrepp såsom; pedal, kedja, däck, styre, broms, kugghjul, ram, öka/ minska farten

- resonera kring hur cykeln har förändrats med tiden

  

Arbetssätt/Undervisning

Vi kommer att arbeta med:

- cykeln och dess olika delar

- hur cykeln har förändrats med tiden

 

Du kommer att arbeta såväl individuellt som i par-och grupp. Du kommer att få vara med om diskussioner såväl muntligt som skriftligt, film, bilder, texter och praktiskt arbete.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma

- ditt sätt att beskriva cykeln

- din förmåga att använda tekniska ord och begrepp i dina beskrivningar

- din förmåga att resonera kring hur cykelns förändring över tid

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6