👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och politik

Skapad 2018-04-17 19:55 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 6 Samhällskunskap
Sverige är en demokrati och det betyder att alla får vara med och bestämma. Men alla kan inte vara med och bestämma allt, så vem bestämmer mest? Regeringen styr Sverige, statsministern är chef för ministrarna i regeringen. Men ministrarna i regeringen kan inte göra vad som helst. De måste lyssna på dem som sitter i riksdagen och sina väljare.

Innehåll

Målet med undervisningen är att:

Eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om vad som utmärker ett demokratiskt samhälle. Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp. 

Så här ska vi arbeta:

  •  Vi läser och arbetar med läroboken "Politik" och Gleerups digitala läromedel. 

  • Ni får ta del av pedagogernas presentationer. 

  • Vi arbetar med arbetsuppgifter kopplade till läromedlet och pedagogiska presentationer. 

  • Vi ser på pedagogiska filmer och för samtal utifrån deras innehåll.

  • Vi går igenom nya och/eller svåra ord och vad de betyder.

  • Vi redovisar både skriftligt och muntligt.

Vi kommer bedöma på vilket sätt du:

  • Kan använda nya begrepp (ord).

  • Undersöker och beskriver samband inom olika samhällsstrukturer

  • För resonemang om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar.

  • Har kunskap om hur Sverige styrs såväl nationellt som lokalt.

Matriser

Sh
Demokrati och politik

E
C
A
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Demokrati
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.