Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Varianter inom svenskan samt språkliga jämförelser

Skapad 2018-04-17 20:45 i Språk- och kompetenscentrum Borlänge
En mall för planering till alla uppgifter för SVA åk 7-9. Innehåller allt som finns med i kursplanen (syfte, centralt innehåll och alla kunskapskrav). Så det är bara att radera det du inte kommer arbeta med eller testa av, istället för att behöva lägga till.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vi arbetar med språkliga varianter inom svenskan. Hur uttrycker vi oss i olika sammanhang? Hur uttrycker man sig i olika åldrar?

Innehåll

Arbetssätt

Genomgångar, diskussioner samt individuellt arbete i clio online "Ey bror!Vad händer?"

Eleverna får genom att  lyssna på  några dialekter i Sverige och läsa om ungdomsspråk  en ökad medvetenhet om hur språket förändras över tid och med geografiska avstånd.

Genom att möta några dialekter och diskutera hur vi uttrycker oss i olika sammanhang och i olika åldrar får eleverna större insikt i språkanvändande.

 

Under arbetets gång kommer eleverna att lyssna på olika dialekter och diskutera hur de skiljer sig från den dialekt som de själva är vana vid att höra. 

 

Du kommer även att för jämföra ditt modersmål med det svenska språket.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Svenska språkets prosodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Olika variationer av talad svenska.
  SvA  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  7-9
 • Ord och begrepp från skolans ämnen och vardagsspråk samt nya ord i språket, till exempel lånord.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Bedömningsmatris Svenska som andraspråk

E
C
A
Använda språkliga strategier
Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
Jämföra språkliga varianter inom svenska samt jämföra svenska och andra språk
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: