👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och enheter kapitel 3 Formula år 4

Skapad 2018-04-17 22:14 i Rosenvallskolan Söderhamn
Jämföra föremåls volymer och välja lämpliga enheter Jämföra föremåls vikter och välja lämpliga enheter Avrunda tal i decimalform Avrunda tal samt göra överslag i additioner och subtraktioner Visa olika sätt att lösa problem och bedöma svarens rimlighet
Grundskola 4 Matematik
Du kommer att få lära dig om volymenheter och viktenheter. Bekanta dig med decimaltal och avrunda tal.

Innehåll

Beskrivning

 • Jämföra föremåls volymer och välja lämpliga enheter
 • Jämföra föremåls vikter och välja lämpliga enheter
 • Avrunda tal i decimalform
 • Avrunda tal samt göra överslag i additioner och subtraktioner
 • Visa olika sätt att lösa problem och bedöma svarens rimlighet

Förmågor som ska tränas

Ämnets syfte

Lgr 11 - kap 1 & 2

Kunskaper och förmågor

Centralt ämnesinnehåll

Centralt innehåll - kursplanerna

Kunskapskrav

Så här arbetar vi

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar. Där tränar du på olika matematiska strategier och att formulera lösningar muntligt och skriftligt.

Du kommer att träna på  att bedöma rimligheten i olika uppgifter.

Du kommer att arbeta enskilt och ibland i grupp för att befästa dina kunskaper.

Du kommer att arbeta med praktisk och laborativ matematik.

Du kommer att arbeta med tester och en diagnos efter arbetsområdet.

Så här säkerställer vi jämställdhet och elevers ansvar och inflytande i arbetsområdet

Jämställdhet och elevers ansvar och inflytande är delar som ska genomsyra allt vi gör i skolan. Därför kan dessa delar i uppdraget inte hanteras för sig vid specifika tillfällen, utan bör ingå i det vardagliga arbetet. På vilket sätt arbetar du/ni med jämställdhet och elevers ansvar och inflytande i just detta arbetsområde?

Detta ska bedömas

 

 • kan använda begreppen volym och vikt i matematiska sammanhang 
 • kan använda decimaltal
 • Kan avrunda tal
 • kan visa olika sätt att lösa problem
 • kan bedöma om dina svar är rimliga
 • Du följer med och deltar i undervisningen
 • Deltar i grupparbeten
 • Deltar i diskussioner
 • Är aktiv och skapar en god arbetsmiljö under lektionerna

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Tal och enheter kapitel 3

Rubrik 1

Behöver träna mera....
Kan till en viss del
Kan relativt väl och utvecklat
Kan väl och välutvecklat
Volym
Kan använda begreppet volym i matematiska sammanhang
Är inte säker på begreppet volym i matematiska sammanhang
Kan till viss del använda begreppet volym i matematiska sammanhang
Kan relativt väl använda begreppet volym i matematiska sammanhang
Kan välutvecklat använda begreppet volym i matematiska sammanhang
Vikt
Kan använda begreppet vikt i matematiska sammanhang
Är inte säker på begreppet vikt i matematiska sammanhang
Kan till viss del använda begreppet vikt i matematiska sammanhang
Kan relativt väl använda begreppet vikt i matematiska sammanhang
Kan välutvecklat använda begreppet vikt i matematiska sammanhang
Enhetsomvandling
Kan enhetsomvandling med volym och vikt
Är inte säker på enheter i volym och vikt.
Kan till viss del växla mellan enheter i volym och vikt
Kan relativt väl växla mellan enheter i volym och vikt
Kan välutvecklat växla mellan enheter i volym och vikt
Decimaltal
Förstår och kan använda decimaltal
Är inte säker på decimaltal i matematiska sammanhang
Kan till viss del använda decimaltal i matematiska sammanhang
Kan relativt väl använda decimaltal i matematiska sammanhang
Kan välutvecklat använda decimaltal i matematiska sammanhang
Avrunda tal
Kan avrunda tal
Är inte säker på hur man ska avrunda tal
Kan till viss del avrunda tal
Kan relativt väl avrunda tal
Kan väl och med god anpassning avrunda tal
Problemlösning
Kan arbeta med problemlösning
Är inte säker på hur man arbetar med problemlösning
Kan till viss del arbeta med problemlösning med enkel anpassning
Kan utvecklat arbeta med problemlösning med relativt god anpassning
Kan välutvecklat arbeta med problemlösning med mycket god anpassning