Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikskapande med hjälp av iPad åk 6

Skapad 2018-04-17 22:55 i Torpskolan Lerum
En planering för arbete med låtskapande med hjälp av digitala hjälpmedel på mellanstadiet.
Grundskola 4 – 6 Musik
I det här arbetsområdet ska du göra en del av en låt genom att använda Garageband i din iPad.

Innehåll

Arbetsområde

Du kommer att få arbeta med det digitala musikprogrammet Garageband. Du ska göra en låt som består av de musikaliska byggstenarna vers, refräng och om du vill även förspel, mellanspel och efterspel. Du bestämmer själv hur din struktur i låten ska se ut.

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Arbete enskilt eller i grupp med musikskapande. Arbetsområdet avslutas med att din digitala musikbakgrund skickas i till din lärare. Om du även har gjort en melodi med text till din låt ska du spela upp hela kompositionen; live eller inspelad. Även när du arbetar med en eller flera kamrater ska du göra en personlig musikkomposition.

 • Välj hur din musikaliska uppbyggnad ska vara; ver, refr enbart eller t.ex. en hel låt med följande byggstenar: fsp - refr - vers1 - refr - vers 2 - refr - msp - refr - esp
 • Bestäm vilken tonart du ska använda. Känner du dig osäker på vilka alternativ som finns, väljer du D-dur. 
 • Välj om du vill lägga in en melodislinga i din komposition. Det är en bra sak att göra om man vill utmana. 
 • Välj vilken ackordföljd du ska använda. Du kan ha samma ackordföljd eller olika i refrängen och i versen. Känner du dig osäker kan du googla på en låt du gillar och se hur kompositören där har gkort eller använda följande exempel; 
  • refr; D - G - A - D ..... refrängen bör bestå av 8 takter. Varje här angiven bokstav symboliserar en takt.
  • vers; D - em - D - A.....versen bör bestå av 8 takter. Varje här angiven bokstav symboliserar en takt.
  •  

Bedömningar

Du bedöms utifrån hur väl du har fått ihop din komposition sett till harmonier, samt hur du lyckas prova olika möjligheter när du skapar musik.

Du bedöms även på hur du visar förståelse för hur man kan använda de olika musikaliska byggstenarna när man formar en musikalisk komposition utifrån sina egna idéer. Du kommer även att bedömas på hur du lyckats få ihop dina harmonier genom de ackordföljder du valt.

Uppgifter

 • Musikskapande på iPad åk6

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
  Mu  A 6

Matriser

Mu
Musikskapande med digitala verktyg åk 6

Musicerande & Musikskapande

>>>
>>>
>>>
>>>
Melodistämma
Du har ännu inte visat kunskap på att du kan spela delar av en enkel anpassad melodistämma.
Du kan spela delar av en enkel anpassad melodistämma.
Du kan spela övervägande delar av en enkel anpassad melodistämma.
Du kan spela en enkel anpassad melodistämma.
Eget musikskapande; Idé & musikaliska byggstenar
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, ännu inte bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former. Eleven kan heller inte bidra till en fungerande komposition ännu.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik, genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: