👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagoberättande på 3:an

Skapad 2018-04-18 08:13 i Stallbackens förskola Ludvika
En mall att utgå från när den pedagogiska förskoleverksamheten/arbetsområdet ska planeras. (Reviderad ht-2016)
Förskola
De blivande F-klassbarnen skapar en egen saga tillsammans. Utifrån eget fantiserande och gemensamma diskussioner, reflekterande över det påhittade. Fatta demokratiska beslut.

Innehåll

Temat/aktiviteten: De blivande F-klassbarnen får fantisera ihop en egen saga och rita bilder till.

 

Var är vi? Under hösten och våren 17-18 har vi pedagoger arbetat med Läslyftet. För att stärka barnens tal-och språkutveckling och öka intresset för läsning. Vi började med en brainstorming. Barnen kom med många ideer, om vad sagan skulle handla om. Vi diskuterade orden författare, boktitel, illustratör, huvudperson, biroll, text och meningar.

 

 

Vart ska vi? Barnen ska få ta med sig en egen bok hem, som de hittat på med sina kamrater.De ska få bli stolta författare och illustratörer. Under arbetet kommer att barnen lära sig nya ord och öva på samarbete. De kommer att få fantisera, diskutera och reflektera med sina kompisar. Fatta demokratiska beslut.

 

Hur gör vi? Barnen hittar på sagan tillsammans, något som stärker deras självkänsla och gemenskap. Och de får själva rita bilderna till sagan. Barnen ska känna att det är deras egen bok när arbetet är klart och vara stolta över den.

 

Läroplanen

Vilka läroplansmål är kopplade till aktiviteten/arbetsområdet? (max 3 mål)

Kopplingar till läroplanen

 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016