Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom och kärnfysik vt 2018 åk 9

Skapad 2018-04-18 08:23 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Fysik
Vi kommer att arbeta med atomen och vad som kan hända med den om den är instabil eller har elektroner som gör ett byte av elektronskal.

Innehåll

Pedagogisk planering kärnfysik årskurs 9 2018

Syfte

Syftet med den här planeringen är att du ska kunna förstå och använda begrepp som handlar om materia och energi samt kunna använda teori och modeller för att kunna beskriva radioaktivitet och strålning.

Du ska även kunna delta i diskussioner om naturvetenskapliga upptäckter (atombomber, kärnkraftverk) och hur de har påverkat mänskligheten.

Mål

·         Beskriva atommodellen (protoner, neutroner, elektroner, masstal)

·         Beskriva hur ljus uppstår (excitation av elektroner som ger ljus av olika våglängder, foton, olika hop olika våglängder, ljusspektrum)

·         Varför ämnen blir radioaktiva (Instabilitet, sönderfallskedja, halveringstid, aktivitet)

·         Radioaktiv strålning och dess användning samt påverkan på människa och miljö (alfa, beta, gamma)

·         Fission och fusion

·         Kärnkraftverk och bomber (kedjereaktioner, farligt?)

 

Upplägg av undervisning och bedömning

·         6 lektioner som tar upp begrepp, teori och metoder. Lektionerna kommer att ha genomgångar, diskussioner och räkneövningar där du får möjlighet att förstå och öva på teorin.

·         Efter sportlovet kommer du att få en möjlighet att visa att du lärt dig målen tillsammans med en klasskamrat. Då kommer du och din kamrat att diskutera olika situationer som läraren kommer att lyssna på. Längst ner i dokumentet finns en bedömningsmatris som läraren kommer att följa under det samtalet. Du ska kunna kunskapsmålen i stycket ovanför.

·         Läromedel är ett häfte som du får. Häftet är indelat i olika lektioner enligt planeringen nedanför. Lektion 1, Lektion 2 osv.

·         I planeringen nedanför ser du även vilka filmer som du kan se på studi.se.

 

 

Lektionsplanering

Vecka

Måndag

Onsdag

Torsdag/Fredag

6

Lektion 1:

Atommodellen, neutron, proton, elektron, masstal, isotop

Räkneövning

Lektion 2:

Ljus och excitation, foton, skal

 

Ljusexempel

Studi.se:

Elektromagnetisk strålning

Lektion 3:

Radioaktivitet, instabilitet, halveringstid, aktivitet

Räkneövning

 

Studi.se:

Kärnfysik och radioaktivitet

7

Lektion 4

Radioaktiv strålning, alfa, beta, gamma, sönderfallskedja, stabilitetskurva

Exempel, sönderfallsreaktioner

 

Studi.se:

Joniserande strålning 1 och 2

 

Lektion 5

Fission (kärnklyvning), fusion (sammanslagning av atomkärnor), solen

 

 

Fission och fusions kedjor

 

Studi.se:

Fission och fusion

Kärnreaktorn

Lektion 6

Kedjereaktioner, kärnkraftverk, kärnvapen, vätebomb, fusion kraftverk

 

Diskussion

 

Studi.se

Kärnkraft idag och i framtiden

Radioaktivitet på gott och ont.

9

Laboration

Muntlig bedömning, läs igenom lektionsanteckningar

Muntlig bedömning, läs igenom lektionsanteckningar

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Atom och kärnfysik vt 2018 åk 9

E
D
C
B
A
Begrepp
Din förmåga att använda begrepp
Du kan använda modeller från fysiken på ett ganska bra sätt för att ge exempel på och beskriva partiklar och strålning.
På väg mot C
Du kan använda modeller från fysiken på ett bra sätt för att förklara partiklar och strålning på ett utvecklat sätt.
På väg mot A
Du kan använda modeller från fysiken på ett mycket bra sätt för att förklara partiklar och strålning på ett välutvecklat sätt.
Resonemang
Din förmåga vid diskussion om atombomber och kärnkraftverk
Du kan ge exempel och beskriva några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever
På väg mot C
Du kan ge exempel och förklara några naturvetenskapliga upptäckter hänger ihop och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever
På väg mot A
Du kan förklara och komma fram till allmänna slutsatser om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: