Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2018-04-18 08:41 i Söderskolan Helsingborg
mall för att underlätta skapandet av planeirngar.
Grundskola F – 3 Matematik Svenska Teknik Svenska som andraspråk
Vad är programmering och vem behöver kunna programmera? Det blir mer och mer viktigt att ha kunskaper inom programmering. Vi kommer lära oss grunderna inom en typ av programmering, blockprogrammering.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 • Du ska utveckla din förmåga att lösa problem genom att hitta olika förslag till lösningar på problem. 
 • Du ska utveckla din förmåga att använda ord och begrepp som är viktiga för området.
 • Du ska utveckla din förmåga att formulera dig muntligt. Det innebär att du ska kunna diskutera, beskriva och förklara (vad, hur, varför) olika problem och lösningar genom att samtala med dina kamrater.
 • Du ska utveckla din förmåga att hitta olika typer av problem och hitta tekniska lösningar till dessa.

 Så här ska vi arbeta...

 • Vi kommer ha gemensamma genomgångar
 • Vi kommer att göra uppgifter tillsammans i helklass
 • Vi kommer arbeta i par och grupper med olika uppgifter
 • Vi kommer arbeta fysiskt (med kroppen) på olika sätt, på ipads och med robotar 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • Använder viktiga ord och begrepp när du samtalar med dina kamrater.
 • Använder din förmåga att hitta lösningar eller förslag på lösningar till olika problem.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: