👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ideologi och politik

Skapad 2018-04-18 08:58 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Samhällskunskap
Hur ska samhället se ut och vara organiserat för att bli så bra som möjligt? Den frågan har människor i alla tider funderat på. Idéer om hur samhället ska styras och hur människor på bästa sätt ska samarbeta med varandra kallas ideologi. Det perfekta samhället kallas för en utopi. Det kanske inte går att uppnå, men hur kommer man så nära som möjligt?

Innehåll

Vad ska du göra?

Du ska lära dig om hur Sverige styrs. Därför måste du veta hur de olika partierna tänker om världen. För att förstå det måste du kunna vilka politiska ideologier som finns och vad som skiljer dessa.

Hur ska du göra det?

Du kommer att få se filmade föreläsningar om ideologierna.

Du kommer att läsa och arbeta med en lärobokstext. 

Du kommer att få söka information om de olika ideologierna och göra en egen sammanställning för att befästa dina kunskaper.

Hur visar du dina kunskaper?

Du kommer att få göra ett prov för att visa att de kunskaper du uppnått.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9