👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, matteborgen 4B

Skapad 2018-04-18 09:19 i Frötuna skola Norrtälje
Du ska få förståelse för bråkbegreppet, att ett bråk anger en del av en helhet.
Grundskola 4 Matematik
Du får bekanta dig med bråk i matematikens värld. Du får träna dig att läsa och skriva bråk och jämföra några vanliga bråk.

Innehåll

Vi ska lära oss att läsa bråk, skriva bråk, avläsa bilder av bråk, veta hur många delar det går på en hel, kunna storleksordna bråk.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi arbetar med konkret materiel för att se delar och helhet.

Vi arbetar tillsammans med genomgångar och framme på tavlan

Vi gör smarttech-övningar

Räknar i boken matteborgen 4B 

Tränar på datorn och iPad

Vad som kommer att bedömas:

Jag vill se/höra att du kan läsa bråk, skriva bråk, avläsa bilder av bråk, veta hur många delar det går på en hel och kunna storleksordna bråk.

Hur du får visa vad du kan:

Genom de gemensamma aktiviteterna framme vid tavlan.

Genom smattech-övingar

När du räknar i matteboken s 92-106 (108-119)

genom diagnos s 107

Avslutande kunskapskontroll

Uppgifter

 • Pizzaspel

 • bråkplank

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bråk matris

OK
Bra
Toppen
Läsa bråk
Du kan läsa enkla bråk tex (en fjärdedel, en åttondel)
Du kan läsa bråk där delarna är flera än en tex två femtedelar.
Du kan läsa alla bråk som vi arbetar med.
Skriva bråk
Du kan skriva enkla bråk där delen är en tex en tredjedel.
Du kan skriva bråk där delarna är flera än en tex fyra femtedelar.
Du kan skriva alla bråk som vi arbetar med.
Avläsa bilder av bråk
Du kan avläsa enkla bilder av bråk.
Du kan avläsa bilder där flera delar finns med.
Du kan avläsa bilder där flera delar finns med.
Storleksordna bråk
Du kan storleksordna bråk där delen alltid är en.
Du kan storleksordna bråk där det hela är samma tex tre femtedelar, sju femtedelar och två femtedelar.
Du kan storleksordna bråk av typ: en fjärdedel, en tredjedel och en halv.