👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2018-04-18 09:40 i Ormen Långe Lunds för- och grundskolor
Förskola
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar.. •Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra •Stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra Lpfö 98/16

Innehåll

 

Genomförande/ arbetssätt:

Under läsåret 2017/18 kommer grundverksamheten fortsätta att genomsyra barnens vardag. Efter längre uppehåll behöver barnen tid för att leka fritt och på så sätt lära känna och hitta varandra, och skapa nya relationer. Trygghet och trivsel är grundläggande för all utveckling och lärande så därför är det fortsatt viktigt med rutiner och social samvaro.

Leken är grunden i vår verksamhet. Vi strävar efter att barnen ska känna sig trygga och samtidigt lockas till lek och aktivitet som utvecklar dem.
Genom leken lär sig barnen socialt samspel, regler och normer, lär sig ta hänsyn, leva sig in i andra människors situation, vilja hjälpa och respektera andra barn och vuxna.

 

1.2 Planerade insatser

Vi använder ”Stegvis” för att främja barnens sociala och emotionella utveckling. Stegvis innehåller tre steg;

 

  1. Empati – se andras känslor, perspektiv och sätta ord på känslor.

  2. Problemlösning – stanna upp och tänka på konsekvenser, öva sociala färdigheter.

  3. Självkontroll – hantera ilska, känna igen ilska, använda strategier

 

Vid konflikt skal vi stödja barnen i att fokusera på händelsen istället för person

 

Bokläsning

 

Fokusera på positivt laddade ord under hela dagen, vuxen och barn

Samarbetsövningar

Planerade lekkonstellationer

 

1.3 Förväntade effekter

Att barnen blir bättre på att uttrycka hur dom känner och förklara ut ifrån egen upplevelse, t.ex. ”jag blir ledsen när du slår på mig..”

Att barnen hjälper varandra i olika situationer.

Skapar nya relationer och vidgar sin sociala kompetens

Att barnen oftare väljer ”ja” framför ”nej”

 

 1.4 Metodval

Observationer

Ett anteckningsblock för reflektioner och observationer på avdelningen.