👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2018-04-18 09:51 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Food
Grundskola 7 Engelska
Food

Innehåll

 

 

Vecka

Datum/göra

Hemläxa

(till onsdag)

16

18 april, onsdag

inledning

Till 25 april:

Glosor TB s.72-73

17

23 april, måndag

Texter, fraser

25 april, onsdag

Glosförhör.

Grammatik.

Till 2 maj:

Fraser TB s.82-83

18

30 april, måndag

Lovdag

2 maj, onsdag

Glosförhör: fraser

Texter

korsord

 

Till 9 maj:

Glosor T.B. p.88

Grammatik:

WB s. 98-102

19

7 maj, måndag

Role play

Writing

9 maj, onsdag

Glosförhör

Listening

Till 16 maj:

Video: matlagning på engelska

20

14 maj, måndag

Listening

Reading

 

16 maj, onsdag

Videos

23 maj:

Prov Food:

glosor

Fraser

Texter

grammatik

21

21 maj, måndag

Repetition före provet

23 maj, onsdag

PROV Food

 

 

22

28 maj, måndag

Prov: genomgång

30 maj, onsdag

Betygssamtal

 

 

 

Tidsperiod:

Veckor 16-22

Så här kommer vi att arbeta:

Lyssna, läsa, prata, skriva, söka information i böcker och på Internet.

 

Ni kommer ätt att göra egen video om matlagning.

 

Kunskapskrav och bedömning:

Prov (grammatik, glosor, läsförståelse, hörförtåelse).

Skrivuppgift.

Video.

 

 

 

Uppgifter

 • Video

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9