👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2018-04-18 10:13 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 5 Svenska Historia
Medeltiden i Sverige, ca.1050-1523, en lång period i Sveriges historia. Nya samhällsgrupper och städer växer fram. Kristendomen växer allt starkare och kyrkor byggs. Under denna tid växer Sverige långsamt mot vad det är idag.

Innehåll

Denna terminsavslutande snabbkurs om medeltiden innehåller...

- gemensamma genomgångar och diskussioner.

- texter med uppgifter.

- film som tar upp brott, mat, hygien, tro, sjukdom, nöjen, yrken, mode, kärlek och synd under medeltiden.

MÅL:

- Du ska få fördjupade kunskaper om medeltiden t.ex. människors levnadsvillkor, vissa samhällsförändringar, viktiga personer och händelser.

- Du ska även kunna reflektera och tolka spår av historien i vår tid.

BEDÖMNING:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 
 • Beskriva vad som kännetecknar medeltiden.

 • Använda ord och begrepp som hör till medeltiden.

 • Hur du svarar på frågorna om medeltiden.

 • Delta i diskussioner om hur man levde på medeltiden.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6