👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Betong skål

Skapad 2018-04-18 10:16 i Prästslättsskolan Karlshamn
Grundskola F
Här får du jobba med ett nytt och spännande material. Du kommer även att få klä in din skål i keramik och foga.

Innehåll

Arbetsområde:

 betong och keramik, formge en egen skål.

Syftet:

 Att ge eleverna kunskaper om nya material och deras användningsområde

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lös­ningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

 

Centralt innehåll:

Slöjdens arbetsprocesser

·         Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

·         Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

·         Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

 

 

 

 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

·         Betong och keramik. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

·         Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Genom arbetet med betong och keramik ska du utveckla din förmåga att:

·         formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

·         välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets och miljöaspekter.

 

 

 

Bedömning:

I arbetsområdet kommer du att bedömas hur du

·         Använder olika tekniker, verktyg och redskap i olika situationer

·         Använder olika slöjdbegrepp

·         Motiverar arbetsprocessen och dina val, varför du tyckte att det blev bra eller hur du kunde gjort på ett annat sätt

·         Bidrar med att presentera dina idéer till ditt slöjd arbete

·         Jag som lärare kommer också att lyssna på ditt resonemang angående ditt arbete och ställa frågor. Du kommer att få reda på vad du utvecklat och vad du kan utveckla vidare.

 

Arbetsformer:

·         Vi kommer att arbeta individuellt, där man får arbeta fritt med materialet, och formge sin egen skål

·         Finns dock begränsningar i storlek , Jag kommer innan göra en färdig skål och visa eleverna vilken storlek som gäller.

Inspiration:

·         Filmer, tidningar, internet, böcker, diskussioner. Eventuellt ett studiebesök , på ett byggvaruhus där vi kan se vilka olika sorters betong det finns, vi kan även få insikt om keramik och hur det används, kamrater.

 

 

Redovisning:

·         Muntliga och skriftliga utvärderingar av arbetsprocessen med sin skål, låter eleverna skriva tex loggbok. Eleverna kan alltid ha 15 min i slutet av lektionerna med att reflektera och skriva om sin lektion, vet att det finns elever som har problem med sitt skrivande här får vi ta till den muntliga redovisningen tillsammans med mig.

Lägger utvärderings frågor i slutet på uppgiften, både dagligen och i slutet på arbetet.

 

·        Redogöra för de verktyg och material vi använt

 

 

Undervisning:

·         Både praktisk och teoretiskt

·         Genom film och diskussioner

·         Ide utveckling med skiss och ritning

·         Historia kring betong och keramik då och nu tid

·         Vad är betong/keramik, vilka användningsområden

·         Vad man bör tänka på vid redovisningen hur långtid max 3 minuter, förbered dig noga, öva många gånger på din redovisning, hål dig till ditt ämne.

 

Uppgifter

  • Ej namngiven