👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande

Skapad 2018-04-18 10:28 i Ormen Långe Lunds för- och grundskolor
Förskola
Förskolan ska sträva efter att varje barn.. •utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation •ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och samvaron i gruppen Lpfö 98/16

Innehåll

 

Planerade insatser

 

Ändrar utformningen av miljön efter barnens intresse

 

Skapa möjlighet för att barnen ska kunna bibehålla sin aktivitet

 

Lyhörda för barnens intresse och initiativ

 

Flexibla med planerade aktiviteter

 

Ge barnen större ansvar

 

 

 

Förväntade effekter

 

Egna initiativ och hålla fast vid självvald aktivitet längre stunder

 

Färre konflikter, barnen kan berätta och förklara

 

Metoder

 

Observationer

 

Reflektioner