👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Instruerande texter, åk 4, vt-18

Skapad 2018-04-18 10:46 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
I svenskan den här terminen kommer vi att arbeta med läsning, skrivning och muntliga framställningar.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Centralt innehåll

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

 

Undervisning

Under arbetsområdet gång kommer vi att:

 • Arbeta med instruerande texters uppbyggnad och grammatiska struktur.
 • Skriva instruerande texter i par och enskilt.
 • Rita bilder som förtydligar arbetsgången.
 • Lära oss nya ord som kan användas i texterna vi skriver.
 • ge omdöme på varandras texter utifrån olika mallar.

 

Mål

Du ska: 

 • skriva instruerande texter med fungerande struktur och använda dig av passande ord och grammatiska regler (t.ex. verb i imperativ).
 • ge omdöme på dina och andras texter, utifrån en mall, samt bearbeta din egen text utifrån den respons du fått.
 • använda dig av vanliga skrivregler (punkt och stor bokstav).

 

 

Bedömning

Se matris.

Matriser

Sv SvA
Svenska åk 4 (instruerande texter)

Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Den kommunikativa förmågan
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du skriver en instruerande text som har en rubrik, lista och arbetsgång, där någon mening börjar med verb i imperativ.
Du skriver en instruerande text som har en tydlig rubrik, en lista i punktform och en numrerad arbetsgång, där flera meningar börjar med verb i imperativ. Du varierar också till stor del vilka ord du använder i början av dina meningar.
Du skriver en instruerande text som har en tydlig rubrik, en lista i punktform och en numrerad arbetsgång, där meningarna börjar med verb i imperativ. Du varierar också vilka ord du använder i början av dina meningar.
Den kommunikativa förmågan
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Din ordföljd är någorlunda korrekt och du börjar meningar med stor bokstav och använder skiljetecken (t.ex. punkt) på rätt sätt på några ställen i texten.
Din ordföljd är mestadels korrekt och du börjar meningar med stor bokstav och använder skiljetecken (t.ex. punkt) på rätt sätt på flera ställen i texten.
Din ordföljd är korrekt och du börjar meningar med stor bokstav och använder skiljetecken (t.ex. punkt) på rätt sätt genom hela texten.
Den kommunikativa förmågan
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du ritar någon bild som förtydligar dina instruktioner.
Du ritar flera någorlunda tydliga bilder till arbetsgången, vilka förtydligar dina instruktioner.
Du ritar flera tydliga bilder till arbetsgången, vilka förtydligar dina instruktioner.
Den metakognitiva förmågan
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du ger omdöme på en kamrats text utifrån en mall och bearbetar din egen text utifrån responsen du fått.
Du ger omdöme på en kamrats text utifrån en mall, samt lägger till någon enstaka utvecklande kommentar, och bearbetar din egen text utifrån responsen du fått och gör någon egen förbättring.
Du ger omdöme på en kamrats text utifrån en mall, samt lägger till några utvecklande kommentarer, och bearbetar din egen text utifrån responsen du fått och gör några egna förbättringar.