👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test Philip!

Skapad 2018-04-18 11:00 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Eleverna ska samla på sig tillräckligt med kunskap och fakta om den aktuella arbetsplatsen för att kunna sammmanställa detta till en muntlig presentation när praktikenn är över.Själva presentation kommer att genomföras som ett jobbexpo.
Gymnasieskola 1 – 3 Pedagogik
Hej.

Innehåll

Mål för eleven

Målet med praktien är att du som elev förbereds inför kommande studier och yrkesliv. Det gäller både arbetsuppgifter och andra praktiska saker kring arbetet, så som transporter, anställningsintervjuer m.m.

Du ska
  • presentera "din" arbetsplats muntligt på ett sätt så att alla förstår. Detta skall utföras under ett jobbexpo som arrangeras i klassrummet under vecka 50.
  • reflektera över vad som är viktigt för dig, dina arbetskollegor och din arbetsgivare när man arbetar på den arbetsplats du praktiserar på.
  • reflektera över ditt framtida utbildnings- och yrkesval. Blev du något klokare efter din praktik? Är du på rätt spår? Detta tas upp till diskussion under vecka 50 samtidigt som du gör klar din presentation.

Se exempel på elevers presentation av APU
http://www.youtube.com/watch?v=08pAhwZOcAk

Undervisning

Introduktion
Här presenterar jag arbetet. Vad det ska innehålla, vad som krävs och hur det ska gå till.
Du kommer att få listan på vad det är du ska ta reda på under din vecka ute i arbetslivet.

Rollspel
Intervjua, ställ frågor rent allmänt under arbetets gång, spela in ljud som är typiska för arbetsplatsen och  ta gärna bilder, men be om lov först! 

Rollspel - att arbeta i handel och butik
Vi gör rollspel kring situationer som kan uppstå vid arbete i en butik. Vi filmar och ger varann feedback.

Skriftligt prov
Ni får ett skriftligt prov som testar förståelse för arbete inom handel och logistik.

Praktik

Du är på praktik och jobbar hårt på att få tag på all fakta och kunskap kring arbetsplatsen.

  • Handledare introducerar dig, och ger dig checklista
  • Du arbetar med din praktik
  • Lärare kommer på besök


Presentation och Jobbexpo
Du förbereder din presentation av din arbetsplats på jobbexpo.

Bedömning och förankring i läroplanen

I läroplanen står det att: "Utbildningen skall utveckla elevernas kunskaper om handel och administration, där service och kommunikation är centralt. Den skall också utveckla deras färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom yrkesområden som försäljning, inköp och varuflöden, service, ekonomiuppföljning och företagande."

Bedömning av dina kunskaper och färdigheter kommer ske på följande sätt:

Teoretiskt prov
I provet skall du visa din förståelse för hur hela varukedjan från producent till konsument sitter ihop, och hur sortimentsval, inköp, logistik, marknadsföring, försäljning och service hänger ihop.

Praktik - handledares bedömning
Handledaren ger sin feedback i matrisen nedan.

Presentation 
Du gör en presentation på Jobbexpot, och bedöms enligt kriterier i matrisen nedan.

Matriser

Ped
Teoretiskt prov - Kedjan från producent till konsument

F
Har en bit kvar
E
Beskriver översiktligt
C
Beskriver utförligt
A
Beskriver utförligt och nyanserat
Ny nivå
Flödet av varor från producent till konsument
Förstå steg i kedjan
Sortiment och inköp
Hur påverkar det kundens nytta och butikens lönsamhet?
Marknadsföring och försäljning
Hur påverkar det kundens nytta och butikens lönsamhet?
Logistik
Hur påverkar det kundens nytta och butikens lönsamhet?
Försäljning i butik
Hur påverkar det kundens nytta och butikens lönsamhet?
Kundservice
Hur påverkar det kundens nytta och butikens lönsamhet?

Ped
Handledares bedömning av praktik

Ej bedömt
F
Har en bit kvar
E
Till viss del, med hjälp
C
Till stora delar
A
Självständigt, med bra resultat
Rätt tid och rätt plats
Rätt utrustning, i bra skick
Förstår uppgifter, tar ansvar för dem och genomför dem
Bemöter kunder väl
Tar proaktivt ansvar för att butiken fungerar väl för kunderna

Ped
Muntlig redovisning praktik - Jobbexpo

F
Jag har en bit kvar....
E
Alltid en början.....
C
Jag börjar utvecklas.....
A
Jag behärskar förmågan...
Struktur
Den ordning du redovisar ämnet - från inledning till avslutning.
I din redovisning hoppade du mellan olika saker så det blev svårt att hänga med.
Du hade en röd tråd och försökte hålla dig till den.
Du hade en tydlig röd tråd med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och markant avslutning.
Du var så pass säker att du kunde vika ut på sidospår utan att förståelsen var förlorad (t ex berätta en historia, svara på frågor, spontana kommentarer).
Språk, ord och begrepp
Ditt eget språk? Förklara svåra ord! Ta med viktiga begrepp som hör till ämnet.
Du använde ibland alltför krångligt språk. Du använde få eller inga begrepp som hör till ämnet, glömde förklara dem eller förklarade felaktigt.
Du använde mest ditt eget språk. Du använde viktiga ord och begrepp som hör till ämnet och som du ibland förklarade.
Du använde helt ditt eget språk. Du använde viktiga ord och begrepp som hör till ämnet i rätt sammanhang.
Du har bemödat dig med att ta med viktiga ord och begrepp som hör till ämnet och att förklara dessa genom att ge konkreta och tydliga exempel.
Sakkunskap/fakta
Beskriv helheten i ditt ämne + ge konkreta exempel och detaljer
En del viktiga fakta saknades om ditt ämne, eller en del fakta var felaktiga. Det är tveksamt om publiken lärde sig så mycket.
Du har gett publiken en god helhetsbild om ämnet. Publiken fick nya kunskaper.
Du har gett en god helhetsbild om ämnet och en eller flera detaljer/konkreta exempel för en större förståelse. Publiken har fått flera nya kunskaper om ämnet.
Du presenterade ämnet på ett personligt sätt med en tydlig helhetsbild och flera konkreta detaljer/konkreta exempel. Publiken har fått flera nya kunskaper i ämnet.
Förberedd
Övat innan eller improviserat?
Du hade inte förberett dig.
Du hade förberett dig så pass att du visste vad du skulle redovisa om men du hade inte övat på vad du skulle säga så det blev inget flyt.
Du hade förberett dig väl.
Du talade som om du verkligen arbetade på stället. Presentationen var ledig och avslappnad.
Ögonkontakt/ kroppsspråk
Utantill- eller innantilläsning? Säker eller osäker? Tydlig eller otydlig?
Du läste mest innantill och glömde för det mesta att titta upp på publiken. Du gav ett osäkert intryck, man hörde knappt vad du sa.
Du kom ihåg att titta bort från duken ibland. Du gav ett lite osäkert och blygt intryck, och det var ibland svårt att höra vad du sa.
Du kom för det mesta ihåg att titta bort från duken. Du gav ett relativt säkert intryck och det var för det mesta lätt att höra vad du sa.
Du använde sällan stödorden/texten utan läste av publikens reaktioner och anpassade framförandet därefter. Du gav ett säkert intryck och talade tydligt.