👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sårbara platser

Skapad 2018-04-18 11:19 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Geografi
I världen finns det många sårbara platser. De människorna som bor där riskerar att få sina liv dramatisk förändrade av någon naturkatastrof eller människans påverkan. Exempel på sådana platser är Haiti, Bangladesh och Somalia, men det finns många fler. Även vår egen stad, Helsingborg har platser som är sårbar.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Du ska lära dig mer om hur vissa platser i världen har lättare och svårare att stå emot en naturkatastrof.  Du ska få lära dig mer om vilka platserna är och hur man kan skydda sig mot eventuella katastrofer. Du kommer också att få lära dig om bakgrunden till dessa naturkatastrofer och vilka konsekvenserna kan bli.Du kommer att få lära dig nya begrepp och ord och att tänka i flera led. Du kommer också få lära dig om hur man skriver en rapport om en naturkatastrof och från en fältstudie i Helsingborg.

Du ska.... 

 • Resonera kring orsaker och konsekvenser av en naturkatastrof
 • Redovisa för en naturkatastrof och en fältstudie som berör en sårbar plats
 • Skriva två rapporter och sedan redovisa för den i klassen
 • Samtala och diskutera kring olika platser i världen och varför de är sårbara och hur man arbeta och förebygga.
 • Du ska undersöka omvärlden och då använda geografiska metoder
 • Du ska använda geografiska begrepp
 • Du ska resonera om källors trovärdighet och relevans.

 

Så här ska vi arbeta...

Vi Vi kommer att arbeta en del med läroboken och digitala verktyg för att nå målen. Du kommer att också i grupp att genomföra en fältstudie i Helsingborg.

 

Jag kommer bedöma på vilket sätt du...

 

 • resonerar kring innehåll i texten (tex. genom att använda ord och begrepp, koppla fakta, göra jämförelser, se samband/orsak och konsekvens...)
 • kan skriva (uttrycka dig i skrift) så andra förstår (tex början/handling/slut, punkt/frågetecken/stor bokstav, stava vanliga ord)... 
 • din förmåga att dra slutsatser och reflektera kring det du läser
 • din förmåga att använda begrepp

 

 

Bedömningsunderlag

1. Checkpoints 

2. Prov

3. Uppsats - Sårbar plats

4. Fältstudie i Helsingborg - Skriv en rapport

5. Arbetsuppgifter i google classrom

 

Vecka/Dag

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

16

 

7,8 Start Sårbara platser

Cykloner. Orsak och konsekvenser

 

7 Genomgång begrepp sårbarhet

Film Översvämning Orsak och konsekvenser

 

Sårbara platser

7 Fortsättning Konsekvenser översvämning.

8 Läsa om katastrofer

8 Orsak och konsekvenser översvämningar -att förebygga

17

 

7,8 Start Uppsats. Välja sårbar plats och naturkatastrof. Genomgång exempel

8 Skriva

7 Uppsatskrivning

 

7 Checkpoint orsak, konsekvens förebygga

Uppsatsskrivning

8 Skriva

8 Checkpoint

Uppsatsskrivning, orsak, konsekvens, förebygga

18

 

Lediga

 Lediga

 

 7 UppsatskrivningInlämning

8 Uppsatsskrivning

 8 Uppsatskrivning

19

 

7 Fältstudie årskurs

 

7 Fältstudier

Lediga

Lediga

20

 

Studiedag

Rapportskrivning Fältstudier

 

Redovisa fältstudie

Fältstudie År 8 Fm 08-11:00

21

 

7

Arbetsuppgifter Sårbar platser

8 Skriva ihop fältstudie i grupp

7 Klimatförändringar

 

 

8 Inlämning fältstudie

alt EU. Klimat, klimatförändringar. Arbetsuppgifter

22

 

Test EU

 

 

 

Prov 8 

23

 

 

Prov 7

Lediga

 

 

24

 

 

Slut

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Sårbara platser

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  C 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ge  C 9
 • Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  C 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  C 9
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt
  Ge  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  A 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Ge  A 9
 • Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  A 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  A 9
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ge  A 9