Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2018-04-18 11:57 i Regnbågsskolan Gullspång
Grundskola 4 Geografi
Namn på landskap, städer och sjöar i Sverige är allmänbildande och det är målet att du ska känna igen var dessa ligger samt vilka olika naturtyper vi har och vad som kännetecknar dessa.

Innehåll

Mål:

Du lär dig våra 25 landskap, var dessa ligger i landet samt stavar dessa med stor bokstav.

Du kan placera in de 20 största orterna på kartan (Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Norrköping, Jönköping, Lund, Umeå, Gävle, Borås, Södertälje, Eskilstuna, Halmstad, Växjö och Karlstad) samt haven (Östersjön, Bottenhavet, Kattegatt, Skagerrak och Atlanten) som omger Sverige men även de fem största sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön). Du ska även placera det högsta berget Kebnekaise på kartan.

För att lära dig Sveriges geografi kan du spela ett spel som ligger under "Seterra" och där kan du hitta det du ska träna på.

Vi ska även titta på film och våra naturtyper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Sverige

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Faktakunskaper - landskap
Jag skriver namnen på Sveriges 25 landskap på en karta.
Jag placerar minst 20 landskap på rätt plats. Jag skriver inte alla namn med stor begynnelsebokstav.
Jag placerar minst 20 landskap på rätt plats. Jag skriver alla namn med stor begynnelsebokstav.
Jag placerar alla landskap på rätt plats. Jag skriver alla namn med stor begynnelsebokstav.
Redogör för våra olika naturtyper
Jag redogör för våra sex naturtyper och dess kännetecken. Barrskog, sjöar och vattendrag, våtmark, fjäll, kust och hav och till sist lövskog (ädellöv).
Jag namnger de olika naturtyperna vi har i Sverige och redogör för vad som kännetecknar dessa på ett enkelt sätt. Det innebär att jag skriver om vilka naturtyper vi har och något om vad som växer däri eller hur naturen ser ut.
Jag namnger de olika naturtyperna vi har i Sverige och redogör för vad som kännetecknar dessa på ett utvecklat sätt. Det innebär att jag skriver om vilka naturtyper vi har och något om vad som växer däri och hur naturen ser ut.
Jag namnger de olika naturtyperna vi har i Sverige och redogör för vad som kännetecknar dessa på ett välutvecklat sätt. Det innebär att jag skriver om vilka naturtyper vi har och förklarar vad som växer däri och varför dessa växer just där samt hur naturen ser ut.
Faktakunskaper - städer
Jag kan placera de 20 största städerna på kartan.
Jag placerar minst 15 städer på rätt plats. Jag skriver inte alla namn med stor begynnelsebokstav.
Jag placerar minst 15 städer på rätt plats. Jag skriver alla med stor begynnelsebokstav.
Jag placerar alla 20 städer på rätt plats. Jag skriver alla med stor begynnelsebokstav.
Livsmiljöer
Jag resonerar om tänkbara orsaker till att de flesta av Sveriges befolkning bor där bor och orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Jag resonerar om någon tänkbar orsak till att de flesta människor bor i södra delarna av landet. Här kan jag exempelvis ange något av följande: närheten till övriga Europa, att det är varmare i söder, att södra Sverige har längre dagar än norra delen. Det kan även vara tillgången på arbete som är fler i södra Sverige.
Jag resonerar om några tänkbara orsaker till att de flesta människor bor i södra delarna av landet. Här kan jag exempelvis ange något av följande: närheten till övriga Europa, att det är varmare i söder, att södra Sverige har längre dagar än norra delen. Det kan även vara tillgången på arbete som är fler i södra Sverige. Här utvecklar jag mitt resonemang kring något av dessa.
Jag resonerar om några tänkbara orsaker till att de flesta människor bor i södra delarna av landet. Här kan jag exempelvis ange något av följande: närheten till övriga Europa, att det är varmare i söder, att södra Sverige har längre dagar än norra delen. Det kan även vara tillgången på arbete som är fler i södra Sverige. Här utvecklar jag mitt resonemang kring några av dessa.
Faktakunskaper - hav och sjöar
Jag placerar våra angränsande hav på kartan och våra största sjöar.
Jag placerar minst tre av våra angränsande hav på kartan och minst tre av de största sjöarna.
Jag placerar minst tre av våra angränsande hav på kartan och fler än fem av de största sjöarna. Jag skriver namnen med stor bokstav.
Jag placerar alla angränsande hav på kartan och de sju största sjöarna. Jag skriver namnen med stor bokstav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: