👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande text år 5

Skapad 2018-04-18 13:22 i Almtunaskolan Uppsala
Planering av arbete med förklarande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet 5.
Grundskola 5 Svenska
Vi arbeta med förklarande text. Vi kommer att lära oss hur förklarande texter är uppbyggda, vilka delar de brukar bestå av och vilken verbform man brukar använda. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att på egen hand skriva varsin text.

Innehåll

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut ska du:

 • Veta vad en definition är.
 • Kunna använda bilder som kompletterar förklaringen i texten.
 • Veta vad presens är.
 • Vet vad begreppet ämnesspecifika ord betyder.
 • Kunna berätta vad sambandsord betyder och ge några exempel.
 • Kunna berätta om de språkliga drag en förklarande text har.
 • Skriva och organisera en text.
 • Kunna värdera dina källors trovärdighet.

 

Arbetssätt

 • Du kommer att arbeta med förklarande texter i helklass för att du ska lära dig den förklarande textens struktur.
 • Du kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska för förklarande text.
 • Du ska skriva en förklarande text.
 • Du ska söka fakta och beskriva varför du valt den källa du gjort.
 • Du ska bearbeta din text och ge kamratrespons på annan elevs text.
 • Du ska muntligt framföra din text inför en grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Förklarande text - bedömningsmatris

Insats krävs
Godtagbar
Mer än godtagbar
Definition
Skriver personligt, "jag ska berätta om..."
Skriver en inledande definition.
Inleder med en tydlig och välformulerad definition av det som ska förklaras.
Förklaring
Förklarar genom att använda ett personligt språk, t.ex. "det får mig att frysa" istället för "det sänker kroppstemperaturen". Använder enkla sambandsord för orsak/verkan exv: eller, så, kan, då.
Förklarar genom att använda sambandet mellan orsak och verkan, t.ex. "om...så, därför, eftersom" Använder ett varierat urval av sambandsord för orsak/verkan exv: eftersom, på grund av, därför.
Knyter ihop information för att tydligt, stegvis och logiskt visa sambandet mellan orsak och verkan. Varierar sambandsorden för orsak/verkan och anpassar dem efter innehållet och målgruppen exv: eftersom, på grund av, därför, som ett resultat av, till slut
Språkliga drag
Använder inte verb i presens.
Använder verb i presens exv: kallas, består av, brister.
Använder verb i presens exv: kallas, består av, brister. Använder ämnesspecifika ord.
Illustration
Illustration saknas eller underlättar inte förståelsen.
Illustrationen underlättar förståelsen.
Illustrationen underlättar förståelsen och är förstärkt med stödord.
Källkritik
Källhänvisning saknas eller kommenteras inte.
Källorna finns nedskrivna och någon kommentar om varför de valts finns.
Källorna finns nedskrivna och minst en relevant kommentar om varför de valts finns.