👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik repetition inför nationellt prov 2018

Skapad 2018-04-18 13:35 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Här är en planering kring vad vi kommer att repetera inför NP 2016. Ingen matris kommer att kopplas till denna PP. OBS!!! Under fliken Arbetssätt finns gamla Nationella prov/bedömning samt filmer till undervisningen.
Grundskola 9 Matematik
Förslag på hur man kan förbereda sig inför nationellt prov i matematik.

Innehåll

Hur kan man förbereda sig inför nationellt prov i matematik åk 9?

De nationella proven mäter dina förmågor och kunskaper i matematik från grundskolan. För att förbereda dig kan du gå tillbaka och titta igenom vad du har arbetat med under högstadiet och repetera. Hur kan du göra det?

Tex:

  • gå igenom sammanfattningar(läxpappret ni fick av mig) från 7-9.(se länken nedan)
  • träna på det du känner att du behöver mer av, tex i kapitel 6 i matematikboken xyz, som repeterar från 7-9.
  • träna på att göra gamla nationella prov(finns länkar till det här under).
  • se på förklarande filmer(finns länkar till det här under).

Sammanfattning:

Vi har repeterat innehåll från matematik i åk 7-9 enligt sammanfattningen från:

https://www.allakando.se/sammanfattningar-nationella-proven-matte/

Du har fått göra olika diagnoser för att se om du behöver repetera något av innehållet.

 

Gamla nationella prov

2013

Delprov B

http://www.su.se/polopoly_fs/1.145318.1378276797!/menu/standard/file/Delprov%20B.pdf

Bedömning B och C

http://www.su.se/polopoly_fs/1.145315.1378276637!/menu/standard/file/Bedo%CC%88mningsanvisningar%20B%20och%20C.pdf

 

Delprov C

http://www.su.se/polopoly_fs/1.145319.1378276810!/menu/standard/file/Delprov%20C.pdf

Bedömning B och C

http://www.su.se/polopoly_fs/1.145315.1378276637!/menu/standard/file/Bedo%CC%88mningsanvisningar%20B%20och%20C.pdf 

Delprov D

http://www.su.se/polopoly_fs/1.145320.1378276827!/menu/standard/file/Delprov%20D.pdf

Bedömning D: http://www.su.se/polopoly_fs/1.145316.1378276759!/menu/standard/file/Bedo%CC%88mningsanvisningar%20D.pdf

 

2009

Delprov B

http://www.su.se/polopoly_fs/1.125021.1367505606!/menu/standard/file/DelprovB_delB1_2009.pdf

 

Bedömning B1:

http://www.su.se/polopoly_fs/1.125015.1367505641!/menu/standard/file/BedAnv_delprovB_2009.pdf

 

Delprov B2

http://www.su.se/polopoly_fs/1.125023.1367505558!/menu/standard/file/DelprovB_delB2_2009.pdf

 

Delprov C

http://www.su.se/polopoly_fs/1.125025.1367505536!/menu/standard/file/DelprovC_2009.pdf

 

Bedömning C:

http://www.su.se/polopoly_fs/1.125016.1367505650!/menu/standard/file/BedAnv_delprovC_2009.pdf

 

 

Filmer 

Filmer åk 9

Procent och statistik:

Film om "räkning med procent"

https://www.youtube.com/watch?v=0Gr-tMbAO80


Film om "förändring i procent"

https://www.youtube.com/watch?v=Uxe2JC0ZtCk


Negativa tal och potenser:

Film om "negativat tal"

https://www.youtube.com/watch?v=7HGE3XzJKuU

 

Film om "räkning med potenser"       

https://www.youtube.com/watch?v=kGpVYTbgIiM

Film om "små tal och potenser"

https://www.youtube.com/watch?v=h1sfgdGcc2o&feature=BFalist=PLl4YV3jVddSACWP6MqMOHthI9HrUfzfhV

Film om "grundpotensform"

https://www.youtube.com/watch?v=Gvb8lp0ZVOc&list=PLl4YV3jVddSACWP6MqMOHthI9HrUfzfhV&index=3&feature=plpp_video

 

Ekvationer och geometri:

Film om “ekvation med variabler i båda leden”

https://www.youtube.com/watch?v=drJSjfmeOxc

Film om “förhållande”

https://www.youtube.com/watch?v=beOxtd3q4BE

Film om “likformighet”

https://www.youtube.com/watch?v=X1Ig3uYqWlQ

Film om “ kvadratrötter/roten ur”

https://www.youtube.com/watch?v=NgHmYYiTtnk

Film om “pythagoras sats”

https://www.youtube.com/watch?v=onUNTcQ1i70&list=PLl4YV3jVddSACWP6MqMOHthI9HrUfzfhV
Filmer Åk 8

 

Variabler och uttryck:

Film om "uttryck med parenteser"

https://www.youtube.com/watch?v=iAuxnN6qaQg

 

Film om "multiplikation med parenteser"

https://www.youtube.com/watch?v=In_ElmhlZzc


Filmer Åk 7

 

Tal och räkning:

Film om multiplikation

https://www.youtube.com/watch?v=sHXLcAzdkWQ&feature=BFa&list=PLl4YV3jVddSBH93OZZn5207cOIKxQ27Lp


Film om division

https://www.youtube.com/watch?v=136n7Hfc520&feature=BFa&list=PLl4YV3jVddSBH93OZZn5207cOIKxQ27LpMultiplikation, division och ekvationer:

Film om multiplikation:

https://www.youtube.com/watch?v=sHXLcAzdkWQ&feature=BFa&list=PLl4YV3jVddSBH93OZZn5207cOIKxQ27Lp

 

Film om division

https://www.youtube.com/watch?v=136n7Hfc520&feature=BFa&list=PLl4YV3jVddSBH93OZZn5207cOIKxQ27Lp

 

Film om ekvationer

https://www.youtube.com/watch?v=IyxhjmHxRxQ&feature=BFa&list=PLl4YV3jVddSBH93OZZn5207cOIKxQ27Lp

 

Film om Mer ekvationer

https://www.youtube.com/watch?v=CBClLyWxjBE&feature=BFa&list=PLl4YV3jVddSBH93OZZn5207cOIKxQ27Lp

 

Geometri:

Film om skala

https://www.youtube.com/watch?v=XdQ8mHOEjZs


Film om omkrets och area

https://www.youtube.com/watch?v=OdLhpuKI0j0