👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent - kapitel 8

Skapad 2018-04-18 13:37 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5

Innehåll

Mål

När vi har arbetat med detta område kommer du ha utvecklat dina kunskaper och förmågor om:

 • Tal i bråkform och tal i blandad form
 • att addera och subtrahera tal i bråkform
 • tal i procentform
 • att växla mellan tal i procent-, decimal- och bråkform
 • att räkna ut del av antal

 

    Arbetssätt/metod

    Vi kommer att arbeta med området genom att:

 

 • arbeta i Koll på matematik 5B
 • delta i genomgångar 
 • skriva och visa tydliga svar med enheter 
 • skriva och rita tydliga uträkningar i räknehäftet samt använda linjal.
 • diskussioner och arbete i helklass och mindre grupper
 • genomföra olika aktiviteter, ex. problemlösningsuppgifter, mattespel, bingel

       

    Bedömning

     Såhär får du visa dina kunskaper och förmågor:

 • det dagliga arbetet på lektionerna
 • ditt bidrag i muntliga diskussioner och resonemang i helklass och i mindre grupper
 • din redovisning och beskrivning av beräkningar och begrepp
 • ditt ansvar för läxor
 • test

Matriser

Bråk och procent - kapitel 8

Påväg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tal i bråkform och tal i blandad form
Du ha en grundläggande förståelse om att tal i bråkform kan även kan skrivas i blandad form.
Du har en fördjupad kunskap om att tal i bråkform kan även kan skrivas i blandad form. Du kan även använda dig av detta i olika typer av uppgifter.
Addera och subtrahera tal i bråkform
Du har grundläggande kunskaper om att addera och subtrahera tal i bråkform.
Du har fördjupade kunskaper om att addera och subtrahera tal i bråkform. Du kan använda dig av detta i olika typer av uppgifter.
Växla mellan tal i procent-, decimal- och bråkform
Du kan växla mellan tal i bråkform, decimalform och procentform. ex. 1/2 = 0,5 = 50%
Räkna ut del av antal
Du visar grundläggande förståelse gällande att räkna ut del av antal. Ex. vad är en tredjedel av 30? 50% av 30?
Du visar fördjupad förståelse för att räkna ut del av antal. Du behärskar att räkna ut fördjupade uppgifter som kräver flera steg i din uträkning. Ex. 70 % av 85kr.